Sökning: "miljöpåverkan kraftvärmeverk"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden miljöpåverkan kraftvärmeverk.

 1. 1. Effektivisering i användandet av fjärrvärme : En teoretisk studie

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Marcus Nyman; [2022]
  Nyckelord :District heating; Umea; NetSim; Energy; Theoretical study; Simulations; Increased efficiency; CHP; Fjärrvärme; effektivisering; Umeå; NetSim; Energiretur; Umeå universitet; Energi; Energiteknik; Masterexamen; Kraftvärme;

  Sammanfattning : I den här rapporten har fokus varit att undersöka och identifiera förbättringsområden i användandet av  fjärrvärme inom dagens fjärrvärmesystem. Rapporten är huvudsakligen en teoretisk studie som är kombinerad med egna simuleringar via programvaran NetSim. LÄS MER

 2. 2. Green hydrogen production at Igelsta CHP plant : A techno-economic assessment conducted at Söderenergi AB

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :AXEL ÖHMAN; [2021]
  Nyckelord :Green hydrogen; Power-to-gas; renewable energy; mixed integer linear programming; Power-to-power; Combined heat and power; district heat; Grön vätgas; Power-to-gas; förnybar energy; mixed integer linear programming; Power-to-power; kraftvärme; fjärrvärme;

  Sammanfattning : The energy transition taking place in various parts of the world will have many effects on the current energy systems as an increasing amount of intermittent power supply gets installed every year. In Sweden, just as many other countries, this will cause both challenges and opportunities for today´s energy producers. LÄS MER

 3. 3. Optimering av last och produktion i Gävles fjärrvärmenät : Reducering av effekttoppar via värmelagring i byggnader

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Fredrik Elofsson; [2019]
  Nyckelord :District heating; load management; peak shaving; heat load reduction; thermal storage; smart energy system; Fjärrvärme; laststyrning; effekttoppar; värmelagring; smarta energisystem;

  Sammanfattning : District heating is today the most common way of providing a building with heat and hot water in Sweden. It is an environmentally friendly product mostly used with renewable fuel. However, at power peaks most companies use production units that are more expensive and worse for the environment and should therefore be avoided as much as possible. LÄS MER

 4. 4. Kväverening av rökgaser på Lillesjöverket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Jonna Karlsson; [2017]
  Nyckelord :rökgasrening; katalysator; SCR; kväverening;

  Sammanfattning : Lillesjöverket är ett kraftvärmeverk som drivs av Uddevalla Kraft där förbränning sker av brännbart hushållsavfall och verksamhetsavfall. Vid förbränningen bildas kväveoxider så kallat NOX som renas bort med en metod som heter Selectiv Catalytic Reduction (SCR). LÄS MER

 5. 5. Evaluation of Overall Environmental Impacts of Alternatives for Emission Control Systems applied for Waste to Energy Process

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Camilla Sundin; [2017]
  Nyckelord :Waste to Energy; Waste Incineration; Emission Control Systems; Environmental Impact Evaluation;

  Sammanfattning : Vattenfall operates a cogeneration plant where household and industrial waste is incinerated to generate electricity and district heating. The waste incineration generates flue gases, and the energy in the hot flue gases is recovered by condensation. LÄS MER