Sökning: "miljöpåverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 2075 uppsatser innehållade ordet miljöpåverkan.

 1. 1. Dynamiska förmågors betydelse i en föränderlig plastbransch. En kvalitativ fallstudie av bioplastföretaget A Good Choice

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Gilabert; Hanna Marke; Amanda Thorsell; [2023-09-22]
  Nyckelord :bioplast; bioplastföretag; dynamiska förmågor; konkurrensfördel; regleringar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den globala användningen av plast, som huvudsakligen är baserad på fossil råvara, leder till negativ miljöpåverkan. Plastkonsumtionen förväntas öka i framtiden, vilket stärker behovet av att hantera den miljöpåverkan plast har på ett effektivt sätt. LÄS MER

 2. 2. Skatteväxling för en hållbar livsmedelskonsumtion och dess fördelningseffekter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Edvin Månsson; Ludwig Troëng; [2023-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svenskarnas nuvarande diet ger upphov till stora klimatavtryck och i en tid där världen ställer om till en hållbar framtid hade en mer växtbaserad kost varit önskvärd. Denna uppsats presenterar en skatteväxlingsmodell vars syfte är att främja mer klimatvänliga livsmedel och samtidigt är någorlunda inkomstneutral för statsbudgeten. LÄS MER

 3. 3. Cirkulär masshantering. En fallstudie över hur masshantering organiseras i Kungsbacka kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Kenny Johansson; William Pelttari; [2023-06-28]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; Hållbarhet; Masshantering; Mellanlagring; Circular economy; Sustainable development; Mass handling; Intermediate storage;

  Sammanfattning : Under de senaste 50 åren har världsbefolkningen fördubblats och resursutvinningen tredubblats, vilket lett till stora påfrestningar på miljön. Naturen och dess resurser behöver förvaltas långsiktigt och hållbart, vilket medfört att EU har tagit fram målsättningar och strategier för en omställning mot en cirkulär ekonomi inom medlemsländerna. LÄS MER

 4. 4. TRANSPORTEFFEKTIVITET AV SCHAKTMASSOR OCH DESS MILJÖPÅVERKAN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap; Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Carl Ruud; [2023-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Society is aiming to move towards higher sustainability. To achieve the climategoals for future sustainability we need to lower our carbon emissions in every area possible. The transportation of excavation masses with trucks is hard to avoid since it is not easily replaced. LÄS MER

 5. 5. Cirkulär ekonomi i byggbranschen : En intervjustudie över byggbranschens utmaningar och drivkrafter med cirkulär ekonomi och hur hållbar design kan bidra till en minskad avfallsmängd.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Frida Bergvall; Johnna Bergfeldt; Vilma Vahlberg; [2023]
  Nyckelord :circular economy; construction industry; construction industry’s actors; waste problem; construction and demolition waste; cirkulär ekonomi; byggbranschen; byggbranschens aktörer; hållbar design; avfallsproblematik; bygg- och rivningsavfall;

  Sammanfattning : Sammanfattning Medvetenheten kring miljöfrågor har i samhället växt sig stark, men fortfarande påverkas klimatet i stor utsträckning. Dessvärre finns det flera aspekter som påverkar att företag och människor inte har möjlighet att agera utefter vad som är bäst för klimatet. LÄS MER