Sökning: "miljöproblem"

Visar resultat 1 - 5 av 405 uppsatser innehållade ordet miljöproblem.

 1. 1. Så framställs vätgas- och bränslecellstekniken i svensk media : - vilka möjligheterna har tekniken att vara en pusselbit mot fossiloberoende?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ann-Marie Jansson; [2022]
  Nyckelord :niche construction; path dependence; energy conversion; fossil independence; environment; nischkonstruktion; vägbundenhet; energiomställning; fossiloberoende; livsmiljö;

  Sammanfattning : Utsläpp av koldioxid från användandet av energi från fossila bränslen orsakar jordens uppvärmning och är ett stort miljöproblem. Den samhällsnisch vi människor skapat bygger på fossil energi och det har växt till ett beroende av fossila bränslen som energikälla. LÄS MER

 2. 2. KLIMATNEUTRAL- OCH ENERGISMART BETONGTILLVERKNING : En energiteknisk State of the art-studie och analys

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Abel Tewelde; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; energy systems; recycling techniques; environmental problems; winter concrete production; life cycle and environmental product declarations; concrete factory; heating systems; calcined clay; and bio boiler; Hållbarhet; energisystem; återvinningstekniker; miljöproblem; vintertillverkning; livscykel- och miljövarudeklarationer; betongfabriker; uppvärmningssystem; kalcinerad lera och biopannor;

  Sammanfattning : In abstract, it can be emphasized that the concrete industry influences and is significant based on the sustainability dimensions. The concrete industry is also an industry where actors with different backgrounds interact to achieve the different climate goals. LÄS MER

 3. 3. Barriärer för miljöcertifiering i fastighetsbranschen : En undersökande studie om barriärer på den svenska fastighetsmarknaden

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Björn von Gaffron; Ludwig Watz Almquist; [2022]
  Nyckelord :Green Certificates; Sustainable buildings; Barriers; Incentives; Strategies; Resistance to Change; Vicious Circle of Blame; Miljöcertifiering; Hållbara byggnader; Barriärer; Incitament; Strategier; Förändringsmotstånd; Vicious Circle of Blame;

  Sammanfattning : En stor bidragande faktor till miljöproblem som global uppvärmning och icke förnybar resursförbrukning är aktiviteter inom fastighetsbranschen. Det beräknas att 40% av all världens koldioxidutsläpp produceras av byggnader samtidigt ses miljöcertifiering av fastigheter som en del av lösningen för att sänka mängden koldioxid och nå hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. En kvantitativ undersökning om centrala och perifera budskap i miljökampanjer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Märta Ansgariusson; Astrid Moreau; [2022]
  Nyckelord :Elaboration likelihood model; Functional theory of attitude; Communication - Persuasion matrix; Miljökampanjer; Perifera och Centrala budskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från två miljökampanjer som skapats med grund i Cacioppo & Pettys (1984) “Elaboration likelihood model”, som kortfattat menar på att vi kan processa ett meddelande på antingen ett s.k perifert- eller centralt plan. LÄS MER

 5. 5. Trä eller betong? : En analys av två stomväggars klimatpåverkan och resursanvändning

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Erik Hassel; [2022]
  Nyckelord :Livscykelanalys; LCA; betong; trä; klimatförändringar;

  Sammanfattning : En av de viktigaste frågorna i dagens samhälle är klimatfrågan. Utsläppet av växthusgaser behöver minska för att parisavtalets mål skall kunna uppnås. I Sverige står idag byggindustrin för 21 procent av landets utsläpp av växthusgaser. LÄS MER