Sökning: "miljöprofil"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet miljöprofil.

 1. 1. Hållbara bostäder åt alla? -En studie av Ekostaden Augustenborg

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sofie Skinnars; Miriam Skött; [2018]
  Nyckelord :Sustainable urban development; gentrification; Ecological Gentrification; Green lifestyle; Qualitative interviews;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till diskussionen kring en hållbar stadsutveckling i Malmö, främst genom att belysa konflikterna mellan hållbarhetens tre dimensioner (ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet). Studien omfattar området Ekostaden Augustenborg där Malmö stad tillsammans med MKB utfört en omfattande upprustning med miljöprofil. LÄS MER

 2. 2. Konsumenters inställning till cirkulära livsmedelsprodukter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Emma Sjögren; [2018]
  Nyckelord :matsvinn; livsmedel; cirkulär ekonomi; cirkulära livsmedelsprodukter; konsument; attitude behavior gap; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Food loss is of great importance considering its waste of natural resources and the negative environmental impact caused by the food industry. To reduce food loss, some actors donate, produce and retail what we here entitle circular food products: products made from food loss. LÄS MER

 3. 3. Estimating the Potential Life Cycle Environmental Impacts of Current and Future Electric Passenger Cars

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Michael Samsu Koroma; [2018]
  Nyckelord :Electric cars; plug-in hybrid; life cycle assessment; ReCiPe indicators; environmental performance; Elbilar; plug-in hybrid; livscykelanalys; ReCiPe-indikatorer; miljöprestanda;

  Sammanfattning : The road transport sector is heavily dependent on fossil-fuel based technologies, and as a result, contribute a significant share towards climate change and other environmental problems. If the transport sector is to reduce its adverse impacts on climate change, then it requires a global shift towards low-carbon technologies. LÄS MER

 4. 4. Investering i solcellsanläggningar : En investeringsbedömning i svenska solcellsanläggningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Fredrik Pihlgren; Jasmin Mulalic; [2017]
  Nyckelord :Photovoltaics; Pay-off method; Investment; Profitability; Solceller; Återbetalningstid; Investering; Lönsamhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att identifiera vilka förutsättningar som kan ligga bakom en investering i solceller i Sverige. Studiens forskningsfråga lyder, Vilka förutsättningar kan påverka energiföretag till att investera i solcellsanläggningar? samt Vilka aspekter kan göra en solcellsanläggning mer lönsam? För att kunna besvara frågeställningarna har ett induktivt angreppssätt i studien använts, som utgör kvalitativa bestämmelser utifrån respondenternas information. LÄS MER

 5. 5. Man får vad man betalar för : Ett arbete i hur visuell information bör matcha ett varumärkes budskap

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Elias Almén; [2017]
  Nyckelord :Technical illustration; Teknisk illustration;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har skett i samarbete med Etteplan. Etteplan har efterfrågat en bruksanvisning som sänder ett specifikt budskap: premium.I detta arbete har det lagts fokus på den visuella utformningen av en bruksanvisning och dess betydelse för varumärket. LÄS MER