Sökning: "miljörätten"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet miljörätten.

 1. 1. Har miljörätten kört av vägen? - En analys av förhållandet mellan formell rättssäkerhet och miljörätten genom exemplet rimlighetsavvägningen i miljöbalken 2 kap. 7 §

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktor Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Allmän rättslära; miljörätt; rimlighetsavvägningen; formell rättssäkerhet; materiell rättssäkerhet; rättsnivåkriteriet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For humankind, an elementary level of quality in the environment is a necessary precondition for life and life quality. Therefore, it is also desirable since we want to live. For humankind, foreseeability is also an important precondition since it makes it possible to plan one’s life and feel secure. LÄS MER

 2. 2. Nuclear Weapons in the 21th Century - A Legal Examination of the Possession of Unmodern Nuclear Weapons and International Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jacob Klingberg; [2019]
  Nyckelord :Public international law; Nuclear weapons; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In its Advisory Opinion: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, the ICJ affirmed that the principles and rules of IHL and international environmental law are applicable to the question of nuclear weapons. Further, the effects of a nuclear weapon explosion are undoubtedly disastrous, it is however not the effects of a detonation that separates unmodern nuclear weapons from modern nuclear weapons, it is their respective level of security. LÄS MER

 3. 3. Invasiva främmande arter: försiktighetsprincipen som förutsättning för effektiva åtgärder

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Oskar Johansson; [2019]
  Nyckelord :Alien species; invasive alien species; IAS; precautionary principle; bio diversity; IAS; Främmande arter; invasiva främmande arter; försiktighetsprincipen; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : Biological diversity is an essential prerequisite for life on earth and for the function of its ecosystems. Without biological diversity the ecosystems will eventually collapse, and it is thus necessary to maintain a healthy level of variation at ecological-, species- and genetic- level. LÄS MER

 4. 4. En varmare planet - ett kvinnoproblem: Kvinnors möjlighet att få skydd från klimatrelaterade katastrofer genom flyktingstatus alternativt den miljörättsliga principen om "Common But Differentiated Resposibilities"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Andreasson; [2018]
  Nyckelord :folkrätt; klimatförändringar; migration; kvinnor; intersektionalitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Migration is a considerable, as well as an inevitable, consequence of climate change. As the frequency and dimension of climate change events increase, climate induced migration will increase as well. Not all states have contributed equally to the anthropogenic climate change, nor do they face the same risks connected with it. LÄS MER

 5. 5. Vem får ansvaret? – En analys av principen om aktieägares frihet från personligt ansvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Schellenberg; [2018]
  Nyckelord :Associationsrätt; Konkurrensrätt; Arbetsrätt; Labour Law; Miljörätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Framställningen undersöker två motstående intressen, behovet av välfungerande ansvarsregler för företag och det begränsade ansvaret för aktieägare i aktiebolag. Syftet med framställningen är att framställa principen om aktieägares frihet från personligt ansvar i ett brett perspektiv. LÄS MER