Sökning: "miljörätten"

Visar resultat 16 - 20 av 30 uppsatser innehållade ordet miljörätten.

 1. 16. Ansvar för avhjälpande vid överlåtelse av förorenade fastigheter - En analys av förhållandet mellan 10 kap. MB och civilrättsliga inslag samt dessa inslags betydelse som "omständigheterna i övrigt"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tove Skärblom; [2013]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; Miljörätt; Avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ledstjärnan inom svensk miljörätt är att förebygga skador på människor och miljö i så stor utsträckning det är rimligt och möjligt. Utöver dessa preventiva regler finns även reparativa krav som aktualiseras först när en skada på miljön redan skett. LÄS MER

 2. 17. Biologisk mångfald i tillståndsprocessen för miljöfarlig verksamhet - Ekosystemtjänster som verktyg för bedömning och värdering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Johansson; [2012]
  Nyckelord :miljörätt; förvaltningsrätt; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; miljöfarlig verksamhet; miljökonsekvensbeskrivning; MKB; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mänskliga aktiviteter påverkar den biologiska mångfalden genom en mängd olika aktiviteter som ofta leder till att ekosystem utarmas. Detta leder i förlängningen till stora samhällsekonomiska förluster. LÄS MER

 3. 18. Hur hanteras risken för fåglar och fladdermöss i tillståndsprövningen av vindkraft?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emil Samuelsson; [2011-05-18]
  Nyckelord :Miljörätt;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har främst varit att utreda hur riskerna för fåglar och fladdermöss hanteras i tillståndsprövningen av vindkraft. Vindkraft brukar ofta beskrivas som den miljövänligaste energikällan som finns eftersom vinden är förnybar, inhemsk och gratis. LÄS MER

 4. 19. Det hållbara vattenbrukslandet

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristjan Laas; [2010-08-13]
  Nyckelord :Miljörätt;

  Sammanfattning : Odling av fisk sägs ha en potential att bidra till framtida livsmedelsförsörjning när fiske inte längre täcker behov och efterfrågan. En önskan från svensk sida att vara med i utvecklingen är tydlig i SOU 2009:26 Det växande vattenbrukslandet. LÄS MER

 5. 20. MKB i svenska CDM projekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Torbjörn Persson; [2010]
  Nyckelord :Miljörätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A respected and early invention among the means of control in environmental law is the impact assessment. Numerous countries have implemented EIA in their national legislation and international treaties regulates transboundary environmental impacts. UNFCCC also contains EIA regulations for projects within the clean development mechanism. LÄS MER