Sökning: "miljörätten"

Visar resultat 21 - 25 av 30 uppsatser innehållade ordet miljörätten.

 1. 21. Sakägarbegreppet i miljöbalken. Enskildas möjlighet att överklaga miljömål

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Hulander; [2009-09-21]
  Nyckelord :Miljörätt;

  Sammanfattning : ResuméUppsatsen behandlar det processuella sakägarbegreppet enligt 16 kap 12 § 1 st. MB eller mer precist vem som kan överklaga beslut och domar som meddelas enligt miljöbalken. Ända sedan miljöbalkens tillkomst har frågan om sakägarbegreppet diskuterats intensivt bland miljöjurister. LÄS MER

 2. 22. Ersättningsansvaret vid lastning och lossning. Föremål för sjörättslig protektionism eller miljörättslig innovation?

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jannice Ribberström; Nathalie Törnkvist; [2009-03-25]
  Nyckelord :Miljörätt; Sjörätt;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen diskuteras gränsdragning mellan de ersättningsrättsliga systemen inom sjörätten och miljörätten. Huvudsakligen handlar det om reglerna för vissa miljöskador i 32 kap. miljöbalken kan användas då utsläpp av en farlig substans har skett när fartyget ligger till kaj vid lastning eller lossning. LÄS MER

 3. 23. IPPC-direktivets inverkan på den svenska rätten : En europarättslig studie i miljö, god förvaltning och processuell autonomi

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Daniel Ottosson; [2009]
  Nyckelord :EG-rätt; god förvaltning; IPPC; IPPC-direktivet; miljörätt; processuell autonomi;

  Sammanfattning :  Föremål för denna magisteruppsats i offentlig rätt är det EG-rättsliga IPPC-direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar. Syftet har varit att undersöka direktivets implikationer på den svenska rätten. LÄS MER

 4. 24. Markägarens ansvar enligt 10 kapitlet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Fahleryd; [2009]
  Nyckelord :Miljörätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats berör markägares förvaltningsrättsliga ansvar enligt 10 kapitlet Miljöbalken. Ansvaret, som omfattar även markägare som inte har bidragit till markföroreningen, grundas på principen om att förorenaren skall betala. LÄS MER

 5. 25. Gränsöverskridande föroreningar och statssuveränitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Drott; [2004]
  Nyckelord :Folkrätt; Miljörätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats påbörjades med tanken att den internationella miljörätten har utvecklats under den tidsperiod som vi känner till den. Den historiska tillbakablicken påbörjas med De Tolv Tavlornas Lag från 450 f. Kr. LÄS MER