Sökning: "miljörätten"

Visar resultat 6 - 10 av 27 uppsatser innehållade ordet miljörätten.

 1. 6. Miljöbrott och företagsbot - Är företagsboten bästa medlet mot miljöbrott i näringsverksamheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristian Ekholm; [2017]
  Nyckelord :Miljörätt; environmental law; miljöbrott; environmental crime; fängelse; böter; straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Miljörätten är en väldigt speciell del i den svenska rätten, och när det gäller miljöstraffrätten och miljöbrott är detta ett väldigt komplext område. Från att tidigare ha varit en uppdelad miljölagstiftning på inte mindre än 16 lagar, till att efter reformationen 1999 samla alla dessa i en ny miljöbalk som från och med då skulle bli den centrala delen i Sveriges arbete mot en hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 7. Ett starkare naturskydd - En miljörättslig studie av naturreservat, äganderätt och juridiska principer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olof Björk; [2016]
  Nyckelord :fastighetsrätt; miljörätt; speciell fastighetsrätt; naturskydd; naturreservat; äganderätt; hållbar utveckling; biologisk mångfald; användaren betalar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ledordet inom såväl miljöpolitiken som miljörätten, däri inbegrips bland annat bevarandet av biologisk mångfald. Trots det bedöms Sverige bara nå två av 16 miljökvalitetsmål inom utsatt tid. LÄS MER

 3. 8. EU Competition Law and Environmental Protection - Integrate or Isolate?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victor Sand Holmberg; [2014]
  Nyckelord :EU law; Competition law; Environmental law; Article 101 TFEU; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The European Commission has, in recent years, adopted an economic, consumer welfare-driven approach in its competition policy. Since the “modernisation” of the European competition law in 2004, the Commission has stated that “objective economic benefits” are necessary for the exemption in Article 101(3) TFEU to apply. LÄS MER

 4. 9. Tillvaratagandet av allmänna intressen - En diskussion av allmänna intressen i miljöprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Dahlström; [2014]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; administrative law; talerätt; klagorätt; miljöprocess; miljöorganisation; allmänna intressen; allmänt intresse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate the role of public interests in Swedish environmental law. Furthermore the essay aims to explain under which circumstances individuals, organizations and government agencies may represent public interests. The essay also discusses the question of who rules in matters concerning public interests. LÄS MER

 5. 10. Konkursboets miljörättsliga ansvar - efterbehandlingsansvaret vid ett bolags konkurs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Andersson; [2014]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; insolvensrätt; miljörätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En grundläggande princip inom konkursrätten är att konkursboet inte ansvarar för gäldenärens tidigare förpliktelser. Miljörätten däremot är uppbyggd runt syftet att kunna utkräva ansvar från en stor krets av fysiska och juridiska personer, detta i syfte att skydda nuvarande och kommande generationer. LÄS MER