Sökning: "miljöriskbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet miljöriskbedömning.

 1. 1. Integrering av geofysiska metoder i miljötekniska markundersökningar - En litteratur- och intervjustudie om dess styrkor, svagheter och potentiella samhällsekonomiska nyttor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Mikael Jakobsson; [2016]
  Nyckelord :Geofysiska undersökningsmetoder; miljöriskbedömning; miljöteknisk markundersökning; förorenade områden; resistivitetsmätningar; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : A central part of the risk assessment of contaminated sites is to conduct surveys of the area to assess the need for remediation. Through literature and interview studies this essay examined how geophysical methods can help to improve the environmental risk assessment of contaminated sites in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Miljöriskbedömning av Braån - med avseende på den BT Kemi-typiska fenoxisyran MCPP

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Julia Nordström; [2016]
  Nyckelord :Environmental Risk assessment; BT Kemi; MCPP; Braån; Sweden; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : As things stand there are almost 24,500 risk classified contaminated sites in Sweden. One of the most well-known is the BT Kemi area in Scania. BT Kemi was an herbicide producing factory that in the 1970s buried a total of 1000 barrels containing toxic waste on their factory grounds. LÄS MER

 3. 3. Environmental Risk Assessment and Leachate Evolution at the Ekebyboda Landfill Site, Uppland, Sweden.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jonas Fors; [2015]
  Nyckelord :Landfill; waste disposal; leachate; environmental pollution; MIFO; Sweden; Deponi; avfallshantering; lakvatten; miljöförorening; MIFO; Sverige;

  Sammanfattning : Ekebyboda is a closed landfill north west of Uppsala where the leachate water was studied to evaluate the status of the landfill for, the Uppsala environmental office. Leachate water has been measured continually for different parameters, during the period 1959-2007. LÄS MER

 4. 4. Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Hugo de Campos Pereira; [2014]
  Nyckelord :rare earth elements; REE; mine waste; tailings; soil water; ground water; leaching tests; Visual MINTEQ; geochemical modeling; environmental risk assessment; ecotoxicity; sällsynta jordartsmetaller; REE; gruvavfall; anrikningssand; markvatten; grundvatten; laktest; Visual MINTEQ; geokemisk modellering; miljöriskbedömning; ekotoxicitet;

  Sammanfattning : Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasinHugo de Campos PereiraSyftet med detta arbete har varit att kartlägga vilka mekanismer som styr lösligheten av sällsynta jordartsmetaller (eng. rare earth elements, REE) i sulfidhaltig anrikningssand vid den föredetta gruvan Källfallsfältet i Västmanland. LÄS MER

 5. 5. Myndigheters och konsulters syn på riskbedömningar, osäkerhet och variabilitet : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Fagergren Magnus; [2013]
  Nyckelord :riskbedömning; osäkerhet; variabilitet;

  Sammanfattning : Naturvårdsverket har bedömt att det i Sverige finns cirka 80 000 områden med risk att klassas som förorenad mark. För utvärdering av denna mark utförs miljöriskbedömningar med syftet att bedöma sannolikheten för att en skada skall uppstå, samt fatta beslut om eventuella åtgärder. LÄS MER