Sökning: "miljöstrategi företag"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden miljöstrategi företag.

 1. 1. Impact of organizational characteristics of Environmental Management Systems on environmental performance of private companies in France

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Flore Martin; [2020]
  Nyckelord :Environmental Management Systems; Corporate Environmental Policy; Private industrial sector; Principal Component Analysis; Miljöledningssystem; Företags miljöpolitik; Privat industrisektor; Analys av huvudkomponenter;

  Sammanfattning : Effects of the environmental degradation in the last century rose awareness on the need to manage natural resources in a more sustainable manner. The role of the private sector in greenhouse gases emissions and resources use is significant and hence encompasses huge potential to mitigate the environmental impact of human activities. LÄS MER

 2. 2. Grönt är skönt, men är det lönt? -Sambandet mellan kontextuella faktorer, miljöstrategi och finansiellt utfall

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Schelander; Alexander Rosenqvist; [2013]
  Nyckelord :Miljöstrategi; Kontextuella faktorer; Finansiellt utfall; Environmental strategy; Contextual factors; Financial performance; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens första syfte avsåg att undersöka hur kontextuella faktorer påverkar företags tillämpning av reaktiv och proaktiv miljöstrategi. Det andra syftet bestod av att undersöka relationen mellan företags tillämpning av miljöstrategi och finansiellt utfall. LÄS MER

 3. 3. Miljöstyrning i leverantörskedjan

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Larsson; Anna Åhström; [2013]
  Nyckelord :Miljöstyrning; Leverantörskedja; Miljöstyrning i leverantörskedjan; Miljöarbete; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine and compare how companies work with environmental management in their supply chains and how far back in the value chain their environmental control extends. The study’s results show that the interviewed companies have a proactive environmental strategy and work with environmental management in the supply chain. LÄS MER

 4. 4. Utformning av miljöstrategi

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Thomas Bergman; Johannes Lagerås; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Författarna kontaktade AGO AB i december 2007 rörande en förfrågan om ett examensarbete vid KTH Design och produktframtagning. Företaget hade en önskan om att se över sitt miljö-arbete och förändra rutiner och processer för att utvecklas mot ett mer miljövänligt företag. LÄS MER

 5. 5.  Reflektioner från en marknadsledare :  En studie i implementeringen av miljökoncept hos en av Sveriges giganter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Daniel Johansson; Jim Stiborg; [2009]
  Nyckelord :Corporate governance; Code of Conduct; Corporate Social Responsibility CSR ; Sustainability; Green marketing; Stakeholders; Bolagsstyrning; Uppförandekoder; Corporate Social Responsibility CSR ; Hållbar utveckling; Grön marknadsföring; Intressenter;

  Sammanfattning : Integration av hållbar utveckling i företags strategier har lett till att bolagens styrning idag ställs inför nya typer av problem och möjligheter. Den ökade miljömedvetenheten bland kund och konsument skapar nya möjligheter för företag att omprofilera sig eller att förstärka ett redan existerande hållbara arbetssätt. LÄS MER