Sökning: "miljöundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet miljöundervisning.

 1. 1. Miljöundervisningstraditioner i teknikläroboken : tillbaka till miljöundervisningens begynnelse…?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Sadrudina Smajlagic; [2019]
  Nyckelord :environmental education; teaching traditions in environmental education; sustainable development; content analysis; technology optimism; technology; textbook; miljöundervisning; miljöundervisningstraditioner; hållbar utveckling; innehållsanalys; teknikoptimism; teknik; lärobok;

  Sammanfattning : Klimatförändringar och miljöproblem har alltmer blivit synliga på kontinenter och hav, men även i samhällsdebatter och media. Därav har media haft en påtaglig roll för rådande miljöskildring och miljösyn. LÄS MER

 2. 2. Kemi Undervisning om plast i havet- hur påverkas eleverna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Valentina Rivas Benavides; [2019]
  Nyckelord :kemiundervisning; handlingskompetens; miljöundervisning;

  Sammanfattning : Kemiundervisningen har de senaste åren blivit mer inriktad på att förmedla kunskaper genom att använda aktuella situationer som eleverna möter i sin vardag. Plast i haven är en problematik som är aktuell och intressant och som kan användas för att täcka en del av kursplanen samtidigt som det kan ge eleverna redskap för livet och inte bara för att klara ämnet. LÄS MER

 3. 3. Oroande fakta om miljöproblem : Om barns oro för miljöförändringar och hur den kan hanteras i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur; Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Jakob Halén; Johanna Roghem; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att genom tidigare forskning undersöka och förstå lärarens uppdrag kring miljöundervisning i geografi, särskilt med avseende på hur barns oro kan hanteras. I litteraturstudien besvaras syftet genom tre frågeställningar som handlar om varför det är viktigt att undervisa om miljöförändringar, hur barns oro ser ut gällande miljöförändringar samt hur lärare kan hantera barns oro i relation till miljöfrågans komplexitet. LÄS MER

 4. 4. Odlingsaktiviteter – ett sätt att konkretisera utbildning för hållbar utveckling i förskolan Kvalitativ intervju- och observationsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefina Jansson; Cam Ngo Thi Hong; [2018]
  Nyckelord :Utbildning för hållbar utveckling; lärande för hållbar utveckling; skolträdgård; förskola; miljöundervisning; utomhuspedagogik.;

  Sammanfattning : I denna studie har vi valt att fördjupa oss i förskolans konkreta arbete med utbildning för hållbar utveckling och hur den kan kopplas till teoretiska aspekter. Studien fokuserar på odlingsaktiviteter i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Vad värderar läraren i en miljöundervisning? : En kvalitativ studie om hur grundlärare i årskurs 4–6 beskriver sin miljöundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Oscar Johansson; [2018]
  Nyckelord :Environmental education; sustainable development; middle school teaching; education for sustainable development; Miljöundervisning; hållbar utveckling; lärande för hållbar utveckling; ämnesövergripande undervisning;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är idag ett aktuellt begrepp, men vad betyder det egentligen för undervisningen? Miljöundervisningen i sig är inget eget ämne, utan ska ses som en övergripande del i all undervisning. Följande kvalitativa studie undersöker hur fem grundlärare i årskurserna 4–6, som undervisar inom de naturorienterande ämnena, beskriver sin miljöundervisning, samt vad de värderar mest inom området. LÄS MER