Sökning: "miljöundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet miljöundervisning.

 1. 1. Miljöundervisningstraditioner i teknikläroboken : tillbaka till miljöundervisningens begynnelse…?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Sadrudina Smajlagic; [2019]
  Nyckelord :environmental education; teaching traditions in environmental education; sustainable development; content analysis; technology optimism; technology; textbook; miljöundervisning; miljöundervisningstraditioner; hållbar utveckling; innehållsanalys; teknikoptimism; teknik; lärobok;

  Sammanfattning : Klimatförändringar och miljöproblem har alltmer blivit synliga på kontinenter och hav, men även i samhällsdebatter och media. Därav har media haft en påtaglig roll för rådande miljöskildring och miljösyn. LÄS MER

 2. 2. Kemi Undervisning om plast i havet- hur påverkas eleverna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Valentina Rivas Benavides; [2019]
  Nyckelord :kemiundervisning; handlingskompetens; miljöundervisning;

  Sammanfattning : Kemiundervisningen har de senaste åren blivit mer inriktad på att förmedla kunskaper genom att använda aktuella situationer som eleverna möter i sin vardag. Plast i haven är en problematik som är aktuell och intressant och som kan användas för att täcka en del av kursplanen samtidigt som det kan ge eleverna redskap för livet och inte bara för att klara ämnet. LÄS MER

 3. 3. Barn samtalar om miljö : En socialkonstruktivistisk analys av förskolebarns miljödiskurs.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sebastian Örgesvik; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att bidra med kunskap om barns miljödiskurs utifrån en observation av en lärandesituation utformad efter den pluralistiska utbildningstraditionen med fokus på miljömässig hållbar utveckling. Som datainsamlingsmetod valdes deltagandeobservation i en selektivt återkommande form. LÄS MER

 4. 4. Att undervisa om och för hållbar utveckling : Utveckling av ett ämnesövergripande övningsmaterial till gymnasiet om plast och intressekonflikter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Simon Attorps; Johanna Eng; [2019]
  Nyckelord :Sustainable development; teaching; high school; active learning; key competences; plastics; conflicts of interest; Hållbar utveckling; undervisning; gymnasiet; aktivt lärande; nyckelkompetenser; plast; intressekonflikter;

  Sammanfattning : I Sverige har utvecklingen gått från faktabaserad miljöundervisning till undervisning om hållbar utveckling som inte bara ska behandla fakta, utan även värderingar, känslor och de utmaningar som världen står inför. Komplexiteten i att undervisa om hållbar utveckling i kombination med att lärare förväntas inkludera det i sina undervisningsämnen sätter stor press på lärarna, inte minst för att många saknar eller tror att de saknar kunskap om hållbar utveckling och hur man kan undervisa om det. LÄS MER

 5. 5. Oroande fakta om miljöproblem : Om barns oro för miljöförändringar och hur den kan hanteras i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur; Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Jakob Halén; Johanna Roghem; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att genom tidigare forskning undersöka och förstå lärarens uppdrag kring miljöundervisning i geografi, särskilt med avseende på hur barns oro kan hanteras. I litteraturstudien besvaras syftet genom tre frågeställningar som handlar om varför det är viktigt att undervisa om miljöförändringar, hur barns oro ser ut gällande miljöförändringar samt hur lärare kan hantera barns oro i relation till miljöfrågans komplexitet. LÄS MER