Sökning: "miljöundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet miljöundervisning.

 1. 1. Environmental literacy : Att utveckla barns kunskaper och handlingskompetens genom miljöundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Joel Silva; Elin Lagerstedt; [2022]
  Nyckelord :ecological literacy; environmental literacy; action competence; sustainable development; enviromental education; handlingskompetens; hållbar utveckling; miljöundervisning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att undersöka begreppet environmental literacy, en slags förståelse för och handlingskompetens inför olika miljörelaterade frågor och problem, samt dess betydelse inom undervisning. Vi använder det engelska begreppet för att det inte finns någon vedertagen svensk översättning. LÄS MER

 2. 2. Hållbar bildutveckling : En bildlärare i Sverige och en bildkonstlärare i Finlands uppfattningar om undervisning inom hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Dalia Abbas; Sanni Kero; [2022]
  Nyckelord :bildlärare; bildkonstlärare; bildundervisning; hållbar utveckling; miljöundervisning;

  Sammanfattning : Inom bild- och bildkonstämnet har sparsamhet och återvinning ständigt varit en grundläggande del. På grund av de globala klimatfrågorna har hållbar utveckling blivit aktuellt inom alla livsområden, utbildningsnivåer och läroämnen. LÄS MER

 3. 3. Att knyta an till världen genom huvud, hjärta och hand : en studie om elevers upplevelser av att bearbeta miljöfrågor genom estetiska lärprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Malin Sannel; [2022]
  Nyckelord :Earth emotions; arts-based environmental education; Estetiska lärprocesser; den ekologiska krisen; att vara i dialog med världen; bildpedagogik; miljöundervisning; känslor; klimat; skapande; lärande; ungdomar;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att utveckla en förståelse för hur estetiska lärprocesser kan påverka elevers upplevelse av och förhållande till frågor som berör den ekologiska krisen, där en klass gymnasieelever har fått genomföra individuella konstnärliga projekt utifrån en egen vald ingång till det övergripande temat “miljöfrågor”. De har utfört gestaltningar i olika material, bland annat genom skulptur i lera, sömnad med återvunna kläder och målning med akrylfärg, och de färdiga verken har sedan visats upp dels på gymnasieskolan men även på Konstfacks Vårutställning 2022. LÄS MER

 4. 4. Medvetenheten om klimatfrågan bland elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen : En empirisk pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Mattias Andersson; [2021]
  Nyckelord :climate change; environmental education; sustainable development; upper secondary school; adult education; klimatfrågan; klimatförändring; hållbar utveckling; miljöundervisning; gymnasieskolan; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : The purpose is to study, in a pilot survey, the consciousness of climate change among pupils in secondary school and in adult education. These are the research questions: - What consciousness of climate change do the pupils have? - What are the differences in respect of climate change consciousness between men and women, pupils in adult education and in upper secondary school and pupils in pre-university programmes and in vocational programmes? ”Climate Change Consciousness” is constructed as a concept consisting of ecological, social and economic dimension as well as the components knowledge, attitudes and behaviour. LÄS MER

 5. 5. Hållbar utveckling i dagens teknikundervisning : En kvalitativ studie om lärares beskrivningar av hållbar utveckling som del av teknikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Oscar Ringstad; Magnus Persson; [2021]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Teknikundervisning; inställning; Miljöundervisning;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har fått en betydande roll i den undervisning som bedrivs i desvenska skolorna idag men arbetas med på olika sätt i olika ämnen. Syftet meddenna studie är att få mer kunskap om lärares beskrivningar av arbetet medhållbar utveckling som del av teknikundervisningen. LÄS MER