Sökning: "miljöundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet miljöundervisning.

 1. 1. Medvetenheten om klimatfrågan bland elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen : En empirisk pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Mattias Andersson; [2021]
  Nyckelord :climate change; environmental education; sustainable development; upper secondary school; adult education; klimatfrågan; klimatförändring; hållbar utveckling; miljöundervisning; gymnasieskolan; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : The purpose is to study, in a pilot survey, the consciousness of climate change among pupils in secondary school and in adult education. These are the research questions: - What consciousness of climate change do the pupils have? - What are the differences in respect of climate change consciousness between men and women, pupils in adult education and in upper secondary school and pupils in pre-university programmes and in vocational programmes? ”Climate Change Consciousness” is constructed as a concept consisting of ecological, social and economic dimension as well as the components knowledge, attitudes and behaviour. LÄS MER

 2. 2. Miljöundervisning som kan stödja elevers hopp och engagemang : en intervjustudie med fyra biologilärare på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Eva Hedmark; [2020]
  Nyckelord :Miljöundervisning; miljöfrågor; hopp; biologi; engagemang; gymnasiet; didaktik;

  Sammanfattning : Flertalet studier världen över har visat att ungdomar och skolelever ofta ser pessimistiskt på framtiden i förhållande till miljöfrågor. Negativa känslor som hopplöshet och maktlöshet leder inte sällan till olika psykologiska hanteringsmekanismer som bland annat kan innebära att individen tar avstånd från miljöproblemen, till exempel genom att förneka allvaret eller genom att ta avstånd från ansvar. LÄS MER

 3. 3. Undervisning om hållbar utveckling - från lärare till elev : En kvalitativ studie kring hur lärares förståelse samt undervisning inom olika skolämnen om hållbar utveckling ser ut.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Sabina Hedhag; [2020]
  Nyckelord :hållbar utveckling; skola; undervisning; lärare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbar utveckling är ett väldigt ungt men användbart begrepp för både skolundervisning och ute i världen. Under Brundtlandskommissionen år 1987 myntades de tre dimensionerna representerade för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. LÄS MER

 4. 4. "Vi vill göra mer" : En kvalitativ studie om hur personal på fritidshem arbetar med hållbar utveckling, inriktat på klimat- och miljöundervising.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Lindén; Nilsson Maja; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur personal från olika fritidshem arbetar med hållbar utveckling, samt hur klimat och miljöundervisning synliggörs i det praktiska- och teoretiska arbetet. För att så tydligt som möjligt kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer använts. LÄS MER

 5. 5. HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAPSLÄRARENS MÖJLIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR VAD GÄLLER INKÖP OCH UNDERVISNING MED HÄNSYN TILL MILJÖN

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Karin Johansson; Lotta Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Hem- och konsumentkunskap; upphandling; miljöengagemang;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Tidigare forskning visar att budget var ett hinder för att göra inköp med hänsyn till miljön. Det har också framkommit att ekologiska varor var ett ideal snarare än praktik inom hem- och konsumentkunskapsundervisningen samt att elever inte ansåg sig ha kunskapen att göra hållbara val. LÄS MER