Sökning: "miljöundervisningstraditioner"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet miljöundervisningstraditioner.

 1. 1. Miljöundervisningstraditioner i teknikläroboken : tillbaka till miljöundervisningens begynnelse…?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Sadrudina Smajlagic; [2019]
  Nyckelord :environmental education; teaching traditions in environmental education; sustainable development; content analysis; technology optimism; technology; textbook; miljöundervisning; miljöundervisningstraditioner; hållbar utveckling; innehållsanalys; teknikoptimism; teknik; lärobok;

  Sammanfattning : Klimatförändringar och miljöproblem har alltmer blivit synliga på kontinenter och hav, men även i samhällsdebatter och media. Därav har media haft en påtaglig roll för rådande miljöskildring och miljösyn. LÄS MER

 2. 2. I kölvattnet av Dekaden : En undersökning om hur hållbar utveckling undervisas mot årskurserna 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linus Abrahamsson; [2017]
  Nyckelord :Sustainable development; ESD; pluralistic; education; grade 4-6; Hållbar utveckling; pluralistisk miljöundervisning; undervisning; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling som begrepp har sedan mitten av 1990-talet fått en starkare roll i samhället. Skolan är inget undantag och undervisning för hållbar utveckling ses idag som en av tre miljöundervisningstraditioner. LÄS MER

 3. 3. "Den här jorden lånar vi av våra barn." : En studie om olika lärares undervisning samt val av undervisningsmaterial om hållbar utveckling inom den ekologiska dimensionen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jeanette Molin Haag; [2017]
  Nyckelord :Undervisning för hållbar utveckling; miljöundervisningstraditioner; variationsteorin; ämnesövergripande;

  Sammanfattning : Abstract Title: “We borrow this earth from our children.” A study about teaching for sustainable development in the ecological dimension and teacher’s choice of teaching materials. LÄS MER

 4. 4. Undervisning i hållbar utveckling i ett antal Grön Flagg-skolor : En kvalitativ studie om lärares mål och didaktiska verktyg i förhållande till de olika miljöundervisningstraditioner som råder

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Janet Zareezade Palaric; [2016]
  Nyckelord :sustainable development; teaching for sustainable development; enviroment teaching traditions; action-oriented education; hållbar utveckling; lärande för hållbar utveckling; miljöundervisningstraditioner; handlingsinriktad undervisning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate a few primary school teachers approach to their education work in sustainable development. The teachers work in Green Flag schools, which is a network that offers teachers teaching material for the education in sustainable development. LÄS MER

 5. 5. Miljöundervisningen och styrdokumenten En läroboksanalys av gymnasieläroböcker i samhällskunskap 1971-2012 och deras följsamhet gentemot styrdokumentens miljöundervisningsdirektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nils Jacobsson; [2015-12-07]
  Nyckelord :Läroboksanalys; miljöundervisningstraditioner; samhällskunskap; styrdokument;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskningen om miljöundervisningen har påvisat tre olika traditioner, som från 1960-talet till idag avlöst varandra, även om det också förekommer en viss överlappning. Forskarna menar att styrdokumenten varit med och initierat dessa traditioner genom sina miljöundervisningsdirektiv. LÄS MER