Sökning: "miljövänligt beteende"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden miljövänligt beteende.

 1. 1. The process towards environmental sustainability and the influence of perceptions : A comparative qualitative case study on perceptions of pro-environmental consumption among students at Linnaeus University

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Elin Petersson; [2021]
  Nyckelord :Sustainable development; individual perceptions; pro-environmental consumption; pro-environmental behavior; diffusion of innovations; Hållbar utveckling; individuell uppfattning; miljövänlig konsumtion; miljövänligt beteende; innovationsspridningsteori;

  Sammanfattning : Consumption is a major contributor to environmental harm, and also one area where the Swedish performance is in urgent need of improvement. While it is well known that changes are needed on all societal levels for sustainability to be realized, it is unclear whether the population is aware of which changes that refers to, since the impacts from individual consumption remain high. LÄS MER

 2. 2. Timber Concrete Composite floors with Cross Laminated Timber - Structural behavior & Design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Albin Forsberg; Filip Farbäck; [2020]
  Nyckelord :timber concrete composite; TCC; floors; cross-laminated timber; CLT; structural behavior; design methods; Gamma method; Equivalent gamma method; Extended gamma method; RFEM; first natural frequency; serviceability limit state; ultimate limit state; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På grund av den ökade miljö- och klimatmedvetenheten har övergången till förnybara material påskyndats, och detsamma gäller intresset för träbyggande. Med att bygga högt i trä kommer dock ett flertal konstruktionsmässiga utmaningar, där en av utmaningarna är dynamik på grund av träets låga egenvikt jämfört med andra mer konventionella byggnadsmaterial. LÄS MER

 3. 3. Ungas internet- och kollaborativa konsumtion i Sverige: En jämförelse av vad som predicerar ungas intention till, och deras skattade, konsumtionsbeteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sandra Andersson; Ida Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Collaborative consumption; consumption behavior; internet consumption; Sweden; youths’; Social Sciences;

  Sammanfattning : Internetkonsumtion med frakt utgör en konsumtionsform som har eskalerat i Sverige. Även om detta konsumtionsbeteende inte är miljövänligt är det samtidigt förankrat med kollaborativ konsumtion. LÄS MER

 4. 4. Miljösmart social media - En studie kring ideella miljöorganisationers informationsspridning på Facebook

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :David Svensson; [2020]
  Nyckelord :Social media; Facebook; kommunikation; informationsspridning; ideella organisationer; klimatförändringar; miljöfrågor; miljövänligt beteende; marknadsföringsstrategier; interventionsstrategier;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar på att sociala medier ej utnyttjas till sin fulla potential för att påverka allmänheten för att främja miljövänliga beteenden. Syftet för denna studie är att skapa kunskap om hur ideella miljöorganisationer kan sprida information via sociala medier. LÄS MER

 5. 5. Som ett frö på posten – Att lyfta klimathot med design

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jakob Svensson; [2020]
  Nyckelord :Autonomy; paternalism; environmental issues; graphic design; nudging; påverkansstrategier;

  Sammanfattning : När en designer tar fram en kampanj finns en underförstådd önskan att mottagaren kommer förändra sina åsikter eller beteenden när hen ser materialet. Men om vi ska använda oss av påverkansstrategier som metod, måste vi undersöka potentiella risker och om det är alls är möjligt att styra mottagare på ett ansvarsfullt sätt. LÄS MER