Sökning: "miljövärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet miljövärdering.

 1. 1. Climate Impact from Operational Energy Use in Facilities & Households

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Eveline Haugaard; [2019]
  Nyckelord :Operational energy use; Climate impact; LCA methodology; Environmental evaluation of energy;

  Sammanfattning : In 2017, the Swedish Parliament voted for a climate aim which says Sweden should achieve zero net emissions of greenhouse gases in 2045. The building and construction sector is one of the sectors that needs to reduce it’s climate impact. As of 2016, 12. LÄS MER

 2. 2. One need not have been a lion to understand meat consumption : En surveyundersökning om svenskars miljövärderingar och konsumtionsbeteende av kött

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Anton Joelson; Anders Elgtberg; [2018]
  Nyckelord :Köttkonsumtion; konsumtionsbeteende; miljövärdering; hållbar miljöutveckling; Weber;

  Sammanfattning : Indications show that the Swedish population is getting more aware of the environmental impact high meat consumption has. At the same time, the meat consumption in Sweden is breaking all previous records, and crossing the line for environmental sustainability by far. LÄS MER

 3. 3. Värdering av god vattenkvalitet i Brunnsviken : Effekten av närhet till vattnet på betalningsviljan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Jenny Wallström; [2017]
  Nyckelord :Betalningsvilja; WTP; vattenkvalitet; miljövärdering; avstånd; ekologisk status; Brunnsviken; vatten;

  Sammanfattning : För höga halter av näringsämnen och miljögifter i sjöar och vattendrag kan orsaka algblomningar, försämrat siktdjup, förändrade ekosystem, svårigheter att bada och oätlig fisk. Brunnsviken är en av de vattenförekomster som i dagsläget inte uppnår Vattenmyndighetens kriterier för god ekologisk status. LÄS MER

 4. 4. Valuation of Forest Non-Market Values : An empirical study in Northern Sweden

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Daniel Otterbeck; Fredrik Lundstedt; [2017]
  Nyckelord :Forestry rotation period; Environmental valuation; Forest conservation; Rotationsperiod; miljövärdering;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the Willingness to Pay (WTP) of conserving a ten hectares forest area in Rutvik, amongst the population of Luleå municipality. Furthermore, the study investigated the factors influencing the WTP and its impact on a Faustmann-Hartman rotation period. LÄS MER

 5. 5. Förskolegården : En studie av de yngsta barnens utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Lisa Adolfsson; Jonna Kaivola; [2016]
  Nyckelord :Förskolegården; de yngsta barnen; OPEC; möjligheter; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om vilka möjligheter och utmaningar som kan finnas på de yngsta barnens förskolegård. Syftet är även att ta reda på hur väl bedömningsverktyget för miljövärdering  OPEC (outdoor play envoirment categories) kan användas för att identifiera möjligheter, utmaningar samt utvecklingsområden på de yngsta barnens förskolegård. LÄS MER