Sökning: "miljövärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet miljövärdering.

 1. 1. One need not have been a lion to understand meat consumption : En surveyundersökning om svenskars miljövärderingar och konsumtionsbeteende av kött

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Anton Joelson; Anders Elgtberg; [2018]
  Nyckelord :Köttkonsumtion; konsumtionsbeteende; miljövärdering; hållbar miljöutveckling; Weber;

  Sammanfattning : Indications show that the Swedish population is getting more aware of the environmental impact high meat consumption has. At the same time, the meat consumption in Sweden is breaking all previous records, and crossing the line for environmental sustainability by far. LÄS MER

 2. 2. Värdering av god vattenkvalitet i Brunnsviken : Effekten av närhet till vattnet på betalningsviljan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Jenny Wallström; [2017]
  Nyckelord :Betalningsvilja; WTP; vattenkvalitet; miljövärdering; avstånd; ekologisk status; Brunnsviken; vatten;

  Sammanfattning : För höga halter av näringsämnen och miljögifter i sjöar och vattendrag kan orsaka algblomningar, försämrat siktdjup, förändrade ekosystem, svårigheter att bada och oätlig fisk. Brunnsviken är en av de vattenförekomster som i dagsläget inte uppnår Vattenmyndighetens kriterier för god ekologisk status. LÄS MER

 3. 3. Valuation of Forest Non-Market Values : An empirical study in Northern Sweden

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Daniel Otterbeck; Fredrik Lundstedt; [2017]
  Nyckelord :Forestry rotation period; Environmental valuation; Forest conservation; Rotationsperiod; miljövärdering;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the Willingness to Pay (WTP) of conserving a ten hectares forest area in Rutvik, amongst the population of Luleå municipality. Furthermore, the study investigated the factors influencing the WTP and its impact on a Faustmann-Hartman rotation period. LÄS MER

 4. 4. Förskolegården : En studie av de yngsta barnens utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Lisa Adolfsson; Jonna Kaivola; [2016]
  Nyckelord :Förskolegården; de yngsta barnen; OPEC; möjligheter; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om vilka möjligheter och utmaningar som kan finnas på de yngsta barnens förskolegård. Syftet är även att ta reda på hur väl bedömningsverktyget för miljövärdering  OPEC (outdoor play envoirment categories) kan användas för att identifiera möjligheter, utmaningar samt utvecklingsområden på de yngsta barnens förskolegård. LÄS MER

 5. 5. LCA-baserad miljövärdering av byggd miljö : En enkätundersökning av Miljöbelastningsprofilen

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Cecilia Björkman Svanberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att hitta hinder (barriärer) och möjligheter för ökad användning av Livscykelanalys-baserade (LCA-baserade) verktyg, såsom Miljöbelastningsprofilen (MBP) för den byggda miljön. År 2006 kom jag i kontakt med en forskningsprojektgrupp som ville vidareutveckla och förenkla Miljöbelastningsprofilen för att göra den mera användarvänlig. LÄS MER