Sökning: "miljonprogrammet."

Visar resultat 1 - 5 av 263 uppsatser innehållade ordet miljonprogrammet..

 1. 1. Energirenovering av flerbostadshus från miljonprogrammet genom LCC-optimering : En fallstudie av två byggnader i Linköping, Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Viktoria Kindesjö; Linda Nordqvist; [2019]
  Nyckelord :LCC-optimisation; Energy renovation; Building Energy Systems; the Million Programme; OPERA-MILP; Energy Efficiency; Life-Cycle Cost; Primary Energy; Greenhouse gas emissions; LCC-optimering; Energirenovering; Byggnaders energisystem; Miljonprogrammet; OPERA-MILP; Energieffektivisering; Livscykelkostnad; Primärenergi; Växthusgasutsläpp; Boverkets energiklasser;

  Sammanfattning : The content of greenhouse gases in the atmosphere is increasing resulting in climate change and efforts to stop the negative trend need to be intensified. The energy use in the Swedish residential and service sector constitutes 40 % of the total energy use of 378 TWh in the country. LÄS MER

 2. 2. Nyproducerade flerbostadshus i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Stina Danielsson; Ida Brandt; [2019]
  Nyckelord :Nyproduktion; Malmö; Flerbostadshus; Likartad;

  Sammanfattning : Sverige är ett land med ständig befolkningsökning. Malmö är Sveriges tredje största stad och dessutom den snabbast växanden staden i landet. I och med befolkningstillväxten och urbaniseringen ökar behovet av bostäder och det produceras mycket nytt, främst flerbostadshus. LÄS MER

 3. 3. Produktionens spridning i rationaliseringens tid : En studie om lägenhetsbyggandets regionala utveckling i en byggcykel mellan 1960–1975

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Daniel Meleaku; [2019]
  Nyckelord :Schön; region; strukturcykel; län; byggkostnader;

  Sammanfattning : Lennart Schön var en ekonom-historiker som ville typologisera de återkommande ekonomiska kriserna i en cyklisk utveckling. Denna uppsats undersöker den länsvisa spridningen av bostadsbyggandet i Sverige mellan 1960–1975 och förhållandet mellan produktionskostnader mellan 1968–1975. LÄS MER

 4. 4. Förtätning som stadsbyggnadsstrategi för en hållbar stadsutveckling : En fallstudie av projektet Fokus Skärholmen

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Noor Feyli; [2019]
  Nyckelord :Sustainable urban development; densification; mixed-use development; urban development strategy; densification strategies; Fokus Skärholmen; urbanization; density; urban planning;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har det pågått en urbanisering i världens storstäder. Allt fler människor väljer att bosätta sig i urbana miljöer och trenden är uppenbar. LÄS MER

 5. 5. Den gröna markens marginalisering : En diskursanalys av omförhandlade konstruktioner av välfärdens landskap

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Alva Zalar; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord som ett examensarbete inom Masterprogrammet i stadsplanering på Blekinge Tekniska Högskola under våren 2019. Det finns en större mängd forskning som resonerar kring nya entreprenörsurbanistiska ideal som sätter både planeringen som verksamhet och staden i ett nytt sammanhang. LÄS MER