Sökning: "miljonprogrammet."

Visar resultat 1 - 5 av 278 uppsatser innehållade ordet miljonprogrammet..

 1. 1. Environmental renovating solutions for Miljonprogrammet to reaching the EU2030 climate and energy framework goals

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexander Sjöling; Emil Marefat; [2020]
  Nyckelord :EU2030; Miljonprogrammet; LCC; Renewable energy; Renovation strategy; Sustainability; EU2030; Miljonprogrammet; LCC; Förnybar energi; Renoveringsstrategi; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Climate change is one of the most severe threats that humanity is facing right now; it's ironically a threat that we as humans created ourselves. Residential buildings are the fourth largest source of Green-housegases in the EU and account for 10% of the total Green-house gases. LÄS MER

 2. 2. Upphandling av stambyte

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Filip Gustavsson; Lucas Karlsson; [2020]
  Nyckelord :stambyte; projektering; upphandling; kvarboende; ÄTA-arbete; kommunikation; förfrågningsunderlag;

  Sammanfattning : Med miljonprogrammet under 1960- och 1970-talet byggdes under tio år över en miljon nya bostäder. Dessa bostäder är idag i behov av renovering. En av alla de upprustningar som behöver göras är stambyten. Det finns tre olika huvudprinciper för att utföra ett stambyte:relining, traditionellt stambyte eller rum-i-rum. LÄS MER

 3. 3. Kalibrering och validering av en IDA ICE modell : Ett flerbostadshus från 1970-talets miljonprogram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Olof Östlin; Mikaela Sjödén Havik; [2020]
  Nyckelord :IDA ICE; COMSOL Multiphysics; million program; energy signature method; building energy performance; validation; IDA ICE; COMSOL Multiphysics; miljonprogrammet; energisignaturmetoden; energiprestanda; validering;

  Sammanfattning : Aktuellt examensarbete är en fallstudie som utförts på en miljonprogramsbyggnad i Andersberg ägd av AB Galvegårdarna vilka även är uppdragsgivarna. Då miljonprogramsbyggnader är dåligt värmeisolerade och har stora värmeläckage är det idag av stort intresse att se över eventuella förbättringsåtgärder då dessa byggnader har en potential att minska energianvändningen med 50 procent. LÄS MER

 4. 4. Solceller på miljonprogrammets tak. Håller det? : En studie i problematik kring solceller på tak med fokus på takkonstruktionen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Jonatan Engh; Anna Eriksson Stark; [2020]
  Nyckelord :Photovoltaic systems; Solar cells; Building statistics; The Million program; SBN; Building norms; Solcell; Byggstatik; Miljonprogrammet; SBN; Byggnormer;

  Sammanfattning : The Million Program, buildings built between 1965 - 1974, is still a large part of the Swedish housing stock. These buildings now face a major need for renovation and energy efficiency measures. At the same time as the need for renovation is increasing, photovoltaic systems have also grown in popularity. LÄS MER

 5. 5. Segregation som konsekvens av en bristfällig fysisk stadsplanering i Miljonprogrammet

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Farzad Daraee; Vincent Ta; [2020]
  Nyckelord :Physical urban planning; Social sustainability; Segregation; Urban development; The Million programme; Physical factors; Råslätt; Munksjöstaden; Fysiskt stadsplanering; Social hållbarhet; Segregation; Stadsutveckling; Miljonprogrammet; Fysiska faktorer; Råslätt; Munksjöstaden;

  Sammanfattning : The Million Programme was a reform program that arose as a result of the housing shortage of that time, but also the deficient housing standard in Sweden. The reform aimed to have one million homes built during the ensuing decade, while at the same time reforming the existing housing standard. LÄS MER