Sökning: "miljonprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 288 uppsatser innehållade ordet miljonprogrammet.

 1. 1. DET ÄR TOMMA LÖFTEN OCH INGENTING HÄNDER - En studie om renoveringen av miljonprogrammet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Camilla Rydberg; [2021-05-10]
  Nyckelord :renovering; miljonprogrammet; gentrifiering; bortträngning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Denna uppsats syftar till att öka kunskapen om hur renoveringen av miljonprogrammet utförs och vilken påverkan det har på de hyresgäster som bor i lägenheterna. Tidigare studier har påvisat att standardhöjande åtgärder har använts i och med renoveringen för att på så sätt kunna höja hyrorna. LÄS MER

 2. 2. Tensta kommunhus

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Beatrice Selander; [2021]
  Nyckelord :Tensta; kommunhus; glasfasad; takpark; rund;

  Sammanfattning : Tensta är en del av miljonprogrammet och byggdes 1966-1972. Några karaktäristiska drag för Tensta är: prefabricerade betongelement, brutalistiska byggnadsideal samt en gatustruktur baserad på ett rakt rutnätssystem. LÄS MER

 3. 3. Skötsel- och kostnadseffektiva mark- och växtmaterial för bostadsnära miljöer : ett gestaltningsprogram för Skanörsgårdens utemiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ludvig Welander; [2021]
  Nyckelord :kostnadseffektivitet; dyrt; billigt; skötsel; miljonprogrammet; bostadsgårdar; Skanörsgården; projekteringslösningar; markmaterial; växtmaterial;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sveriges bostadsbrist

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Tim Sonesson; [2021]
  Nyckelord :Housing; demography; building regulations; municipalities; taxes; Sweden;

  Sammanfattning : Sweden’s housing crisis Tim Sonesson ABSTRACT: This study aims to describe and analyze Sweden’s housing crisis. The purpose is to better understand why Sweden has a lack of housing in most of her municipalities. So that in the long run the current situation can be improved. LÄS MER

 5. 5. Environmental renovating solutions for Miljonprogrammet to reaching the EU2030 climate and energy framework goals

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexander Sjöling; Emil Marefat; [2020]
  Nyckelord :EU2030; Miljonprogrammet; LCC; Renewable energy; Renovation strategy; Sustainability; EU2030; Miljonprogrammet; LCC; Förnybar energi; Renoveringsstrategi; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Climate change is one of the most severe threats that humanity is facing right now; it's ironically a threat that we as humans created ourselves. Residential buildings are the fourth largest source of Green-housegases in the EU and account for 10% of the total Green-house gases. LÄS MER