Sökning: "miljonprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 300 uppsatser innehållade ordet miljonprogrammet.

 1. 1. DET ÄR TOMMA LÖFTEN OCH INGENTING HÄNDER - En studie om renoveringen av miljonprogrammet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Camilla Rydberg; [2021-05-10]
  Nyckelord :renovering; miljonprogrammet; gentrifiering; bortträngning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Denna uppsats syftar till att öka kunskapen om hur renoveringen av miljonprogrammet utförs och vilken påverkan det har på de hyresgäster som bor i lägenheterna. Tidigare studier har påvisat att standardhöjande åtgärder har använts i och med renoveringen för att på så sätt kunna höja hyrorna. LÄS MER

 2. 2. Förortens panoramavy. En geokritisk analys av modernitetsskildringen i Still av Hassan Loo Sattarvandi

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Rebecka O'Nils; [2021]
  Nyckelord :panoramavyn; förorten; moderniteten; Still; Hassan Loo Sattarvandi; geokritik; stadsplanering; miljonprogrammet; bildningsroman; bildningsresa; flanören; flanerande; monotoni; arbetarlitteratur; Stockholm; Hagalund; stadsskildringar; segregationn;

  Sammanfattning : Modernitet har ofta skildrats i litteraturhistorien med hjälp av en sammanbindning mellan panoramavy och bildningsresa. Ettsärskilt narrativ återkommer i sådana berättelser: protagonisten kämpar för att hitta genom storstadens myllrande gator, blir så småningom bekant med democh fullföljer därmed sin bildningsresa. LÄS MER

 3. 3. Hur formas boendesegregation och hur motverkas den? : En kvalitativ fallstudie om samhällsplanering ur ett rättviseperspektiv, avseende Kronoparkens stadsutformning och socialt hållbara utveckling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Daniel Günther; [2021]
  Nyckelord :Segregation; Samhällsplanering; Karlstad; Kronoparken; Miljonprogrammet; Hållbar utveckling; Fainstein; Den rättvisa staden;

  Sammanfattning : Den här studien – Hur formas boendesegregation och hur motverkas den? – är en kvalitativ fallstudie angående stadsdelen Kronoparken i Karlstads kommun, och hur de bedriver en samhällsplanering som främjar social hållbar utveckling. Stadsdelen Kronoparken är ett bostadsområde i Karlstads kommun som byggdes under 1970-talets brist på bostäder i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Klimatpåverkansanalys i byggskedet : Tre olika ytterväggskonstruktioner i tre olika städer

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Sofia Johansson; Tilda Holst; [2021]
  Nyckelord :Livscykelanalys LCA ; Klimatpåverkan; Utfackningsvägg; IsoTimber; Hampakalk;

  Sammanfattning : Byggandet̊ i Sverige ligger på en hög nivå som inte varit aktuell sedan Miljonprogrammet byggdes på 70-talet. Att kombinera hög byggtakt med Sveriges klimatmål, som innefattar noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045, är en utmaning som ställer högre krav på hållbara lösningar. LÄS MER

 5. 5. Optimerad tillbyggnad av befintligt studentboende : En studie av lönsam tillbyggnad som kan berättiga till statligt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Rebecka Björk; Caroline Dahlbom; [2021]
  Nyckelord :bidrag; Boverket; energieffektiva bostäder; miljonprogrammet; studentbostäder; stöd; tillbyggnad; Uppsalahem;

  Sammanfattning : The aim with this thesis work is to examine a supplement building that fulfils the requirement forthe Boverket subsidy stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande (2020). A proposal ofthe design of the supplement building on top of the already existing building in Flogsta, Uppsalais created and a profitability analysis for Uppsalahem is made. LÄS MER