Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Ljungdala ur olika perspektiv - En studie över skilda föreställningar media och boende besitter om området

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Amra Ademovic; Milton Gagzis; [2019]
  Nyckelord :Ljungdala; Stigmatisering; Segregation; Mediers makt; Trygghet; Miljonprogramsområde;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar perspektiv på trygghet inifrån samt utifrån området vi har studerat. Detta ämne studeras genom en fallstudie i ett miljonprogramsområde; Ljungdala, Hässleholm. I uppsatsen analyseras och diskuteras det kring trygghet i förhållande till segregation, stigmatisering och mediers makt. LÄS MER

 2. 2. Förändring av gårdsmiljöer i miljonprogramsområden för att påverka segregation

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Emilia Karlsson; Ståhl Matilda; [2019]
  Nyckelord :Million program area; Housing segregation; outside environment; Security; Community space; Zoning; Miljonprogramsområde; Boendesegregation; Gårdsmiljö; Trygghet; Gemensamhetsutrymme; Zonering;

  Sammanfattning : I mitten av 1900-talet skedde en radikal förändring av bostadsutvecklingen i Sverige. Förändringen kom att kallas miljonprogrammet där en miljon nya och moderniserade bostäder och bostadsområden uppfördes under en tioårsperiod. Många av dessa bostadsområden upplevs som otrygga, nedgångna och flera av dessa områden är idag segregerade. LÄS MER

 3. 3. Individens rätt till samhället, Integrering i en uppdelad stad : en undersökning av miljonprogramsområden och individens förutsättningar till deltagande i samhället som helhet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sofia Carlén; [2019]
  Nyckelord :fysisk planering; integrering; fragmentering; space syntax; social hållbar utveckling;

  Sammanfattning : I många svenska städer så finns det spår av fragmentering, segregation och uppdelning av boendemiljöer. Uppdelningen av den fysiska miljön bidrar då också till en uppdelning av människor. LÄS MER

 4. 4. Upplevd otrygghet inom miljonprogramsområden : med Kungsmarken i fokus

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Marta Drag; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att öka attraktiviteten i miljonprogramsområden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Mohamed Ali Mohamed; [2019]
  Nyckelord :Attraktivitet; miljonprogramsområden; socioekonomiskt tillbakasatta områden; samhällsbyggande; utvecklingsarbete;

  Sammanfattning : ABSTRACT Mohamed, M. 2019, Att öka attraktiviteten i miljonprogramsområden. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet Denna uppsats undersöker kommunernas sätt att arbeta när det gäller att öka attraktiviteten bland miljonprogramsområden. LÄS MER