Sökning: "milk consumption"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden milk consumption.

 1. 1. Människors mjölkval - En lokal studie kring bakomliggande orsaker till valet av komjölk eller växtdryck

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sofia Magnusson; [2019]
  Nyckelord :konsumtion; hållbar konsumtion; mjölkkonsumtion; mjölk; komjölk; växtbaserad dryck; växtdryck; växtmjölk; beteende; mänskligt val; mänskliga val; växthusgasutsläpp; consumption; sustainable consumption; milk consumption; milk; cows milk; plant-based; plant-based milk; behaviour; behavior; human choice; GHG emissions; environment; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Sweden has for the last half-century had a very high consumption of dairy products compared to other European countries. This high demand in cow’s milk puts a lot of pressure on the dairy industry which requires a high amount of feed, water and energy to produce dairy products. LÄS MER

 2. 2. Mitigation of aokusami (beany flavour) in a novel faba bean yoghurt

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Assar Sundholm; [2019]
  Nyckelord :aokusami; beany flavour; faba bean; ; faba bean yoghurt; lipid-modifying enzymes; ; Vicia faba var. minor;

  Sammanfattning : Substituting dairy products for plant-based alternatives is a more sustainable choice. Plant-based alternatives are also a viable option for those who cannot or choose not to con-sume dairy-based products. Consumer trends point towards an increased consumption of plant-based alternatives over conventional dairy products. LÄS MER

 3. 3. Bovin freemartinism

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Amanda Hammarström; [2019]
  Nyckelord :freemartinism; chimerism; bovin; reproduktion;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie syftar till att beskriva den normala könsutvecklingen hos nötkreatur och jämföra framförallt den honliga utvecklingen med den som sker hos freemartinfoster samt redogöra för anatomiska förändringar som uppkommer vid freemartinism. Ytterligare områden som kommer belysas är samband mellan multipla ovulationer och mjölkavkastning samt behov av diagnostiska metoder för att identifiera freemartinism. LÄS MER

 4. 4. Svensk matkonsumtion och dess påverkan på ekosystemtjänster : Hur svenskens påverkan på ekosystemtjänster genom matkonsumtion förändrats sedan 1960-talet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Ella Berglund; Filip Gavefalk; Jakob Linderstam; Arvid Malm; Sandra Sjöbäck; [2019]
  Nyckelord :Acidification; ecosystem services; environmental impact; equivalents; eutrophication; sustainability; Swedish food consumption; water use.; Ekosystemtjänster; ekvivalenter; eutrofiering; försurning; hållbarhet; klimatpåverkan; livsmedelskonsumtion; vattenanvändning.;

  Sammanfattning : Due to an increasing global population and changes in diets the impact of food consumption on the world’s ecosystems and their services has become more significant. The purpose of this project has been to investigate how the impact on ecosystem services from Swedish food consumption has changed over time and if this development is sustainable or not. LÄS MER

 5. 5. Anpassningsförmåga till klimatförändringar hos kor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Stina Emriksson; [2019]
  Nyckelord :anpassningsförmåga; klimatförändringar; värmestress; värmetolerans; Bos indicus; Bos taurus;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien är att undersöka skillnaderna mellan kons underarter och se vad det finns för åtgärder för att anpassa dem för framtida klimatförändringar. I dagsläget bedöms klimatförändringarna leda till högre temperaturer globalt som kan resultera i värmestressade kor. LÄS MER