Sökning: "milking production"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden milking production.

 1. 1. Mjölkproducenters användande av hjälpverktyg och dess eventuella påverkan på mjölkkornas produktionsresultat

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Fanny Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :mjölkkor; mjölkproducenter; mjölkavkastning; produktions-resultat; Kokontrollen; hjälpverktyg; beslut; Växa Sverige; provmjölkning; AMS; mjölkningssystem; besättningsstorlek; produktionsstyrning;

  Sammanfattning : Sveriges lantbruk har genomgått en stor förändring de senaste årtiondena. Det ekonomiska läget har länge varit pressat vilket bidragit till att antalet gårdar i Sverige har på ca 40 år halverats. För att bibehålla konkurrenskraften på marknaden har även strukturella förändringar skett inom varje produktions-gren. LÄS MER

 2. 2. Metodik som använts i vetenskapliga studier om mjölkproduktion där ko och kalv hållits tillsammans

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sara Pihl; [2018]
  Nyckelord :digivning; maskinmjölkning; mjölkko; försöksdesign; kalvhållning;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att i detalj beskriva metodiken för studier där kalven i olika mån fått dia sin mamma. De nio granskade artiklarna har som gemensam nämnare att alla kalvar haft tillgång till att få dia sin mamma och att korna dessutom mjölkats i ett maskinmjölkningssystem. LÄS MER

 3. 3. Management practices’ effect on milk production, somatic cell count and mastitis in Swedish organic dairy farms

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Josefin Wingren; [2018]
  Nyckelord :organic dairy production; mastitis; somatic cell count; milk production; herd size; housing; management; milking routine;

  Sammanfattning : The most common animal health problem in organic dairy production is mastitis. It is considered to be one of the most serious welfare problem in dairy production, as well as an economic problem as it often leads to a reduced milk yield and reduced profit. LÄS MER

 4. 4. Milking routines and prevalence of mastitis in dairy farms in Tajikistan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sandra Carlén; [2018]
  Nyckelord :milking routines; milking; mastitis; Tajikistan;

  Sammanfattning : Tajikistan is the poorest of the former Soviet Union countries. Agriculture is important for the livelihood of the rural population and so is the dairy industry. In recent years, investment has been made in the dairy industry and by identifying areas of improvement, the economy of the country could be improved. LÄS MER

 5. 5. Udder health in dairy cows in Tajikistan – prevalence of mastitis and bacteriological findings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elisabeth Genfors; [2018]
  Nyckelord :milk; bovine mastitis; Tajikistan; small household farm; commercial dairy farm; bacteriological cultivation;

  Sammanfattning : Agriculture, including dairy production, is one of the most important industries in Tajikistan, occupying more than 50% of the country’s population. Consequently, milk is an important source of income, but it also contains essential nutritional components. LÄS MER