Sökning: "milking production"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden milking production.

 1. 1. IEEE 802.11nImplementering och Analys : Accesspunkter

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Luis Pinoé Chacón; [2014]
  Nyckelord :Datornätverk; accesspunkter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta examensarbete har genomförts på företaget Axe'L Dataservice. Mitt uppdrag var att implementera ett trådlöst nätverk åt företaget GUNSHILL AB. GUNSHILL AB bedriver mjölk- och köttproduktion och använder ett robot-mjölksystem som heter Lely. LÄS MER

 2. 2. Personality and production in dairy cows

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/ZoologiTekniska högskolan

  Författare :Louise Hedlund; [2013]
  Nyckelord :behaviour; coping style; milk production; novel object; temperament; social separation; step-kick;

  Sammanfattning : Variation in animal personality, in other words, behavioural responses consistent within individuals over time and/or across contexts, is predicted to be related to life-history traits, such as growth rate and investment in reproduction. How this translates into relationships between personality and milk production in dairy cows is however scarcely investigated and previous studies are showing contradicting results. LÄS MER

 3. 3. Milking the consumer’s conscience : Consumers’ perception of ecologically and locally produced milk

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Ängerfors; Sofia Svensson; [2010]
  Nyckelord :Perception; consumer; ecological; local; milk; label; focus groups;

  Sammanfattning : This thesis investigates how consumers perceive ecologically and locally produced milk. Theories on consumer perception are used together with definitions of ecologically and locally produced food. LÄS MER

 4. 4. Tidsåtgång i mjölkproduktion under betessäsong : inflytande av besättningsstorlek, samt mekaniserings- och automatiseringsgrad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

  Författare :Catja Bennerstål; [2009]
  Nyckelord :Mjölkproduktion; Bete; Tidsstudie; Logistik; Arbetstidsåtgång; Automatisering;

  Sammanfattning : Time studies in dairy production are an essential tool when deciding about level of mechanisation and automatisation both in investment situation and improving efficiency in existing operations. In previous investigations such studies have been carried out during normal barn conditions during winter. LÄS MER

 5. 5. Capacity studies on DeLavals sort gate DSG10

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Johanna Karlsson; [2009]
  Nyckelord :sort; gate; cow; walk speed;

  Sammanfattning : In the dairy production it is necessary to be able to sort cows. Dairy cows are sorted for many different reasons i.e. regrouping into production strings or for treatments i. LÄS MER