Sökning: "mimetic pressure"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden mimetic pressure.

 1. 1. Följer kommuner Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer? : En kvalitativ studie av Norrbottens kommuner

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Johan Anttila; Viktor Ekholm; [2023]
  Nyckelord :Kommunal redovisning; Rådet för kommunal redovisning; avvikelser; institutionell teori; periodbaserad redovisning;

  Sammanfattning : At the same time cash-based accounting devolved to principle-based accounting in Sweden, the Council for Municipal Accounting (RKR) was formed which manages the interpretation and development of good accounting practice (Falkman & Tagesson, 2008). The municipalities must follow the recommendations issued by RKR and are obliged by law to explain in the notes in the annual report why they deviate from the recommendations (Falkman & Tagesson, 2008). LÄS MER

 2. 2. Lost in the Weeds : Understanding the Firm's Perspective of Regulations on Marketing Communications in the Canadian Cannabis Industry

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

  Författare :Benjamin Farnworth; Edward Williams; [2023]
  Nyckelord :External Regulation; Marketing Communication; Institutional Theory; Institutional Pressures; Isomorphic Pressure; Canadian Cannabis Industry;

  Sammanfattning : Background: Marketing communication is the process of communicating with the customer, this is all communicative materials that are produced by the firm in order to influence the consumer. Regulations are all the rules, instructions, memos issued by a market authority that dictate the ways a firm may present their brand. LÄS MER

 3. 3. Sustainability in Property Asset Management : An overview of perceptions, important aspects and implementation of sustainability in Swedish commercial real estate companies

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :William Broberg Piller; Violeth Edgar Nyoni; [2022]
  Nyckelord :“Property”; “Asset management”; “Real Estate”; “Sustainability”; ”Fastigheter”; ”Hållbarhet”; ”Förvaltning”;

  Sammanfattning : Due to the challenges posed by climate change, the notion of sustainability is gaining traction in the real estate industry. This study highlights property asset managers' conceptual understanding of sustainability, and explores whether the level of implementation of sustainability is actually achieving sustainability objectives through the management of commercial real estate. LÄS MER

 4. 4. Innovativa företag i valet mellan K2 och K3 : En fallstudie om institutionella isomorfismers påverkan på redovisningsval hos innovativa SME:s i Gävleborg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jacob Lundberg; Emil Svensson; [2021]
  Nyckelord :K-regulations; K2; K3; accounting choices; New Institutional Sociology; isomorphism.; K-regelverken; K2; K3; redovisningsval; sociologisk institutionell teori; isomorfism.;

  Sammanfattning : Syfte: I Sverige kan SME:s välja att redovisa enligt regelverken K2 eller K3. Tidigare forskning visar att redovisningsval styrs av olika institutionella påtryckningar på organisationer. Innovativa företag har en viktig roll i länders ekonomi, trots detta finns lite forskning kring dessa företag och deras redovisningsval. LÄS MER

 5. 5. Influence of External Pressures on the Digital Transformation of Institutions

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jiayin Yu; Fenfen Pan; [2020]
  Nyckelord :Digital transformation; organizational institutionalism; coercive pressure; mimetic pressure; normative pressure; organizational response;

  Sammanfattning : More and more institutions have begun to implement digital transformation. Identifying the reasons behind institutions’ digital transformation can help them make the right strategies. LÄS MER