Sökning: "min barndom"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden min barndom.

 1. 1. Challenging Adamant Norms : An analysis of the portrayal of childhood and gender in the Handbook for Superheroes books

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema BarnLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Rebecka Söderström Gardevåg; [2019]
  Nyckelord :children s literature; children; childhood; girlhood; boyhood; barnlitteratur; barn; barndom; flickskap; pojkskap;

  Sammanfattning : Children’s literature is one of many important influences of childhood socialization and teaches children about contemporary society. Therefore, it is important to understand what messages children’s literature convey. LÄS MER

 2. 2. Min förälder är en missbrukare : En kvalitativ studie om att vara ett vuxet barn till missbrukande föräldrar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Johanna Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Addiction; children of alcoholics; dysfunctional relationships; children of addicts; pattern; codependent relationships; Missbruk; barn till alkoholister; dysfunktionella relationer; barn till missbrukare; mönster; medberoende förhållande;

  Sammanfattning : Abstract                                                                            Ord: 14896     Title: My parent is an addict   A qualitative study about being a grown up child to addict parents.     Author: Johanna Lundgren     The purpose of the study was to investigate how adult daughters of addicts experienced their childhood and how they experienced being affected as children and adults. LÄS MER

 3. 3. "Han var ju både pappa men också det här monstret" - Om erfarenheter av att ha levt med pappas våld i hemmet under barndomen

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofia Magnell; [2019]
  Nyckelord :barn; barns rättigheter; barns vardagsliv; boende och umgänge; pappas våld; våld i hemmet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och analysera barns vardagsliv vid pappas våld i hemmet. Detta kommer ske utifrån vuxnas personliga berättelser och erfarenheter av att ha levt med pappas våld i hemmet under barndomen. LÄS MER

 4. 4. ”Det är jag som bestämmer om min barndom ska få hindra mig eller inte”. : En kvalitativ studie om anknytning och resiliens hos barn som vuxitupp i en miljö präglad av alkoholmissbruk och/eller psykisk sjukdom.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Elin Torrång; Kari Welam; [2019]
  Nyckelord :children; resilience; attachment; alcohol abuse; mental illness.; barn; resiliens; anknytning; alkoholmissbruk; psykisk sjukdom;

  Sammanfattning : Tidigare forskning gällande barn som vuxit upp med föräldrar med psykisk sjukdom/ohälsa eller missbruksproblematik har till stor del fokuserat på negativa aspekter. Syftet med denna studie var att genom fyra självbiografier undersöka individuella faktorer som kan bidra till en positiv utveckling, hos barn som vuxit upp med någon vuxen med psykisk sjukdom och/eller alkoholmissbruk. LÄS MER

 5. 5. Skola för åk F till 6 i Mälarängen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Ulrika Sundström; [2018]
  Nyckelord :förskola; lågstadium; mellanstadium; skola; Mälarängen;

  Sammanfattning : Skolan är en plats där vi tillbringar en stor tid av vår barndom. Det är en plats där vi kan växa och utvecklas. I skolan kan vi tillägna oss ny kunskap, leka och umgås. För mig har skolan varit en positiv plats. LÄS MER