Sökning: "min barndom"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden min barndom.

 1. 1. FÖRSKOLANS LÄROPLAN, PEDAGOGEN OCH SVENSKHETENS NORM : En diskursanalys om utpekandet av ”den Andre” i förskolans läroplan, Lpfö 98:18

  M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Alaa Mustafa; [2021]
  Nyckelord :förskolans läroplan; förskola; Lpfö 98:18; pedagogik; ”vi och dom”; ”de andra”; norm; språk; makt; identitet; Vithet; svenskhet;

  Sammanfattning : Jag har valt att skriva en diskursanalys om, och i så fall hur, representativa begrepp i förskolans läroplan Lpfö 98:18 speglar maktförhållandet i majoritetssamhällets normer. Jag har genom att anta ett poststrukturalistiskt perspektiv belyst och analyserat konstruktionen av begreppen demokrati, norm, språk och identitet i förskolans läroplan Lpfö 98:18. LÄS MER

 2. 2. Samling med de yngsta barnen i förskolan : Circle-time with the youngest children of preschool

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Jenny Berggren; [2021]
  Nyckelord :Samling i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att ta reda på pedagogers intentioner med de yngsta barnens samlingsstunder i förskolan. För att få svar på forskningsfrågorna har fyra verksamma pedagoger på två olika förskolor intervjuats. Utöver intervjuer genomfördes det även observationer under två pågående samlingsstunder. LÄS MER

 3. 3. BILDUNDERVISNING I KURDISTAN

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Zaher Husseini; [2020]
  Nyckelord :Kurdistan; mexak; mamosta; undervisning; pedagogik; mångkulturellt;

  Sammanfattning : Hur ser bildundervisning ut i andra delar av världen? Vilken syn finns på ämnet bild i andra länder än Sverige? Jag har undersökt hur bildundervisningen ser ut i ett av de områden flyktingar kommer till Sverige från, Kurdistan. För att kunna genomföra min undersökning åkte jag till Kurdistan. LÄS MER

 4. 4. "När hon la en hand på min rygg kunde jag känna om hon var full eller inte" : Hur vuxna relationer formas av en uppväxt med alkoholberoende förälder/föräldrar

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Ida Björkman; Linda Höglund; [2020]
  Nyckelord :Relationships; upbringing; attachment; alcohol dependence; system; loneliness; Relationer; uppväxt; anknytning; alkoholberoende; system; ensamhet.;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Titel: "När hon la en hand på min rygg kunde jag känna om hon var full eller inte" Hur vuxna relationer formas av en uppväxt med alkoholberoende förälder/föräldrar Författare: Ida Björkman och Linda Höglund Syftet med den här studien var att undersöka hur vuxna relationer formas utifrån en uppväxt präglad av alkoholberoende förälder/föräldrar. Frågeställningarna vi utgick från för att göra det var: Hur ser de vuxna relationerna ut hos ett urval av informanter som har upplevt en barndom med en eller två föräldrar som var alkoholberoende? och Hur kan de vuxna relationerna hos informanterna förstås utifrån deras uppväxt präglad av alkoholberoende förälder/föräldrar? Det här är en kvalitativ studie utförd genom narrativa intervjuer (n=10) med vuxna personer som vuxit upp med alkoholberoende förälder/föräldrar och den visade att det görs ett val att begränsa antalet relationer man omger sig med i vuxen ålder för att minimera risken att bli sårad. LÄS MER

 5. 5. Exkludering utifrån ett omsorgsetiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Hidajet Maksuti; [2020]
  Nyckelord :barn; bekräftelse; dialog; exkludering; förhållningssätt; förskollärare; omsorg; pedagog; uppmärksamhet; ömsesidighet.;

  Sammanfattning : Abstract Förskolans läroplan (2018) betonar att alla barn ska ges möjlighet att delta, utifrån egna förmågor och förutsättningar, i gemensamma lekar. Arbetslaget i förskolan ska vara närvarande för att uppmärksamma faktorer som begränsar leken. LÄS MER