Sökning: "min deckare"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden min deckare.

 1. 1. "I'm the bitch who makes you a man" : En studie av genus och heteronormativ tvåsamhet i Gone Girl

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Elin Högye; [2016]
  Nyckelord :Gone Girl; Gillian Flynn; heteronormen; den heterosexuella matrisen; genusvetenskap; feminism och kriminalromanen; deckare; performansteori;

  Sammanfattning : Gone Girlär den bästsäljande romanen av Gillian Flynn. Trots försäljningssiffrorna så har inte mottagandet varit genomgående positivt. I denna studie analyseras Gone Girl på de nivåer som sträcker sig utanför deckarens ramar. LÄS MER

 2. 2. Läsbarhet nu och då : En undersökning om ungdomsbokens och deckarens språkliga förändring över 50 år

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Daniel Kvick; [2015]
  Nyckelord :Ungdomsböcker; Deckare; Läsbarhet; Meningslängd; Lix; Talspråk; Språk;

  Sammanfattning : Abstrakt I detta arbete undersöks den språkliga förändring som skett i ungdomsböcker från 1950- och 60- talet med ungdomsböcker från 2000- och 2010-talet. Jag jämför ungdomsböckernas förändring med förändringen hos deckarböcker under samma period. LÄS MER

 3. 3. Att göra genus i arenan : En litteraturstudie av gymnasieeleversegenvalda böcker med utgångspunkt igenus och intersektionalitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Linda Ågren; Cecilia Svärd; [2014]
  Nyckelord :litteraturläsning; gymnasieskolan; elevers läspreferenser; pojkars litteraturläsning; flickors litteraturläsning; skönlitteratur; didaktik; Hungerspelen; Jag är Zlatan Ibrahimović: min historia; nykritik; närläsning; litteraturanalys; genus; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i genusteori, intersektionalitet och litteraturteori analyserar denna studie två elevvalda böcker från ett bokprojekt i en gymnasieskola; Hungerspelen av Suzanne Collins och Jag är Zlatan Ibrahimović: min historia av Zlatan Ibrahimović och David Lagercrantz, varav en bok är flickvald och en är pojkvald. Böckerna analyseras utifrån genusperspektiv i förhållande till traditionella könsstereotyper, såsom hur de kvinnliga och manliga karaktärerna beskrivs, hur de talar, hur de påverkas av andra aspekter såsom klass och etnicitet samt hur fördelningen av män och kvinnor ser ut. LÄS MER

 4. 4. ”Spänning i böcker är väldigt bra och roliga böcker är väldigt roligt.” : En kvalitativ studie om 9 pojkars läspreferenser och läsintressen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Elaine Björneskog; [2010]
  Nyckelord :Pojkar; läsintresse; läspreferenser; intervju;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilken typ av litteratur som 9 pojkar i årskurs 5 väljer att läsa. Dessutom granskas i studien vilket intresse som finns bland dessa pojkar gällande läsning. Studien är kvalitativ och bygger på semistrukturerade intervjuer som gjorts med pojkar från 2 olika klasser på samma skola. LÄS MER

 5. 5. Pojkars syn på skönlitteraturläsning : En undersökning av vad fyra pojkar i grundskolans år 8 läser, och varför de saknar motivation och intresse för att läsa skönlitteratur.

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Magnus Borg; [2006]
  Nyckelord :pojkar; skönlitteratur; intresse; motivation;

  Sammanfattning : Frågorna jag ställer i mitt forskningsarbete utgår från pojkars bristande intresse för skönlitteraturläsning. Problemet har uppmärksammats såväl i massmedia som inom skolvärlden. Syftet med min uppsats är att undersöka varför fyra pojkar är ointresserade av att läsa skönlitteratur, vad de läser, när de läser och var de läser. LÄS MER