Sökning: "min första dag i Sverige uppsats"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden min första dag i Sverige uppsats.

 1. 1. Government Mafia? : a socio-economic approach to the legalization of narcotics

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Lise Fulland; [2006]
  Nyckelord :cost- benefit analysis; legalization of narcotics; kostnadsnyttoanalys; legalisering av narkotika;

  Sammanfattning : Swedish drug policies are among the most prohibitive in the world. Regardless of the ever expanding “narcotics criminal code” (narkotikastrafflagen), the drug use development in Sweden has followed international fluctuations in the narcotics market. LÄS MER

 2. 2. Brandmannen är alltjämt en (brand)man : om könskonstruktioner i ett manligtdominerat yrke

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anna Larsson; [2003]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Brandmannayrket kan ses som ett genom historien manlig dominerat yrket. I huvudsak är det än i dag män som innehar yrket, men krav på förändring har börjat ställas. LÄS MER

 3. 3. Kvinnohandel - polis och åklagares utredningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Persson; [2001]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : IOM uppskattar att ca 700 000 kvinnor säljs för sexuell exploatering till Västeuropa varje år. FN uppskattar att handeln omsätter ca 7 miljarder dollar varje år. Kvinnohandeln är nästan lika lönsam som narkotikahandeln, medan riskerna och straffen är betydligt lägre och verksamheten ökar hela tiden i omfattning. LÄS MER