Sökning: "min generations syn på livet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden min generations syn på livet.

 1. 1. Generationsväxlingen : De gamla ska man ära, de unga ska man lära?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Sandra Ivarsson; [2008]
  Nyckelord :Shift of generations; people born during the nineteen forties; leadership; managers; empowerment; power; generationsväxling; 40-talister; empowerment; makt; ledarskap; ledare;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka hur ledare uppfattar dagens ledarskap samt hur de tror att det framtida ledarskapet kommer att påverkas och utvecklas i och med ett generationsskifte.Metod: Jag delar hermeneutikernas syn då jag anser att kunskapen bildas hos den som strävar efter att skapa den. LÄS MER

 2. 2. Generationsväxlingen – De gamla ska man ära, de unga ska man lära?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Sandra Ivarsson; [2008]
  Nyckelord :Generationsväxling; 40-talister; ledarskap; ledare; empowerment; makt.;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to examine how managers apprehend today's leadership and how they believe that future leadership will be influenced and developed when the people bourn during the nineteen forties pass on their management positions to a younger generation.Method: I share the hermeneutic view on science. LÄS MER