Sökning: "min mening instrument"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden min mening instrument.

 1. 1. Det dagliga livet efter behandlingshem för alkohol- och drogmissbruk : Hur hanterar och värderar personer med alkohol- och/eller drogproblematik sina vardagliga aktiviteter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Agnes Linder; Emelie Larsson; [2019]
  Nyckelord :Activity; aftercare; competence; occupational therapy; relapse; values; Aktivitet; arbetsterapi; eftervård; kompetens; värdering; återfall;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av Sveriges totala befolkning är 5 % beroende och/eller missbrukar alkohol och droger. Det finns samband mellan människors aktivitetsmönster och missbruk, då missbruket har en inverkan på de dagliga aktiviteterna. Strukturen i vardagen har en betydande roll för alkoholkonsumtion och återfall. LÄS MER

 2. 2. Stridsåtgärder mot kollektivavtalsbundna arbetsgivare – en studie om möjliga begränsningar av stridsrätten med utgångspunkt i konflikten i Göteborgs hamn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Thea Nygren; [2018]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : På den svenska arbetsmarknaden råder den s.k. ”svenska modellen”. Modellen kännetecknas av en hög organisationsgrad bland arbetstagare och arbetsgivare samt att kollektivavtal används för att reglera anställningsförhållanden. LÄS MER

 3. 3. Post-sale Restrictions & Exhaustion of Intellectual Property Rights. An Analysis of Post-Sale Restrictions in the EU: Their Effects on Exhaustion and Enforceability between the Contracting Parties

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marielle Lindgren; [2014]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; EU-rätt; avtalsrätt; civilrätt; immaterialrätt; komparativ rätt; konkurrensrätt; rättsekonomi; konsumtion; contract law; civil law; EU law; intellectual property law; comparative law; competition law; law and economics; exhaustion; first-sale doctrine; conditional sale doctrine; post-sale restrictions; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Konsumtion av rättigheter är en mycket viktig princip för den fria rörligheten för varor och även för en fungerande marknadsekonomi. Konsumtion innebär att immateriella rättigheter i ett fysiskt exemplar konsumeras vid en överlåtelse av äganderätten till exemplaret som innehåller eller bär på rättigheten. LÄS MER

 4. 4. Kvartalsrapportens betydelse : och regleringen av regelbunden finansiell informationsgivning för svenska aktiemarknadsbolag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Maia Wallbrand; [2013]
  Nyckelord :Finansiell rapportering; Kvartalsrapporter; Informationsgivning; Värdepappersmarknaden; Självreglering; Öppenhetsdirektivet;

  Sammanfattning : Efter finanskriser följer rannsakningar och reformer. Inom EU har det efter den senaste finanskrisen 2008 bland annat förts diskussioner om kvartalsrapporternas existens. Enligt somliga bidrar nämligen rapporterna till en kortsiktig syn på investering och innebär dessutom stora administrativa bördor för börsbolagen. LÄS MER

 5. 5. Improvisation i undervisning på musik- och kulturskola

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Rasmus Nyvall; [2012]
  Nyckelord :Improvisation; free improvisation; improvising methods; music school; culture school; fri improvisation; improvisationsmetod; musikskola; kulturskola; Performing Arts;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to investigate how teachers in the public music school community view improvisation and what goals the teachers expect their students to achieve through improvising. The methology of my essay partly consists of a questionnaire that I sent out to the various schools around Sweden and partly of two interviews that I have had with teachers in various instruments. LÄS MER