Sökning: "min relation till idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden min relation till idrott.

 1. 1. Videoinspelning som didaktiskt verktyg i dansundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV); Malmö högskola/Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Nardin Asad Taher; [2022]
  Nyckelord :Dans; Videoverktyg; Aktionsforskning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur arbetet med digitala verktyg stärker elevernas lärande och kreativitet inom ämnet idrott och hälsa och arbetsområdet dans. Studien utfördes på en skola belägen i Malmö som även är min arbetsplats. Urvalsgruppen är mina elever som jag undervisar i årskurs 9. LÄS MER

 2. 2. Min psykiska hälsa går först, denfysiska tar jag senare när jag mår bra psykiskt : En kvalitativ studie om eleversuppfattningar om hälsa och hälsoundervisningen kopplat till arbetsliv och arbetsrelateradhälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Johan Karlberg Stålnacke; Mathias Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Hälsa; Salutogent; Patogent; Arbetsbelastning; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att ta reda på vilka uppfattningar gymnasieelever på yrkesförberedande program har om hälsa och hälsoundervisningen inom idrott och hälsa kopplat till arbetsliv och arbetsrelaterad hälsa. Studien bygger på en kvalitativ metod bestående av semistrukturerade intervjuer som genomförts med åtta elever på gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. En enkätundersökning om betydelsen för gymnasieelevers fysiska och mentala hälsa i relation till ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jesper Olsson; [2019]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; gymnasieskola; hälsa; fysisk hälsa; psykisk hälsa; Physical education; high school; health; physical health; mental health;

  Sammanfattning : Vi har i dagens samhälle väldigt höga krav på oss själva och varandra. För många ungdomar är skolan en av de första källorna till hälsa eller ohälsa de kommer i kontakt med. Psykisk och fysisk ohälsa idag är något som det ofta talas om i media, i skolor och runt om oss väldigt ofta, inte minst i min utbildning. LÄS MER

 4. 4. Länken

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Evelina Hüll; [2018]
  Nyckelord :School; The Link; Skolan; Skolan Länken; Länken;

  Sammanfattning : Detta är en skola som är uppdelad i olika huskroppar som kan bidra till närmare kontakt och relation till elever och lärare men framförallt till den årskurs som man går i och de allra närmsta årskurserna. Detta skapar också en närmre relation mellan elev och hus som kan ge en trygghet, ett hem att fly till. LÄS MER

 5. 5. "Min kultur och din kultur" : En kvalitativ studie om vägen till ett mångkulturellt och inkluderande samhälle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linnea Axelsson; Emilia Engström; Hilda Göransson Blomberg; [2018]
  Nyckelord :athletics; collective activities; cultural theory of learning; empowerment; including society; integration; cultural theory of learning; empowerment; föreningsliv; idrott; inkluderande samhälle; integration;

  Sammanfattning : Studien utgår från en utbildning kring idrotts- och föreningsliv riktad till SFI-studerande i en svensk stad och syftar till att utforska hur ett utbildningsprojekt kan bidra till inkludering och empowerment för målgruppen. För att skapa förståelse kring ämnet undersöktes forskning som bland annat belyser inkludering i en samhällskontext i relation till idrottsrörelsen. LÄS MER