Sökning: "mind body therapies"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden mind body therapies.

 1. 1. Icke farmakologiska behandlingsmetoder vid depression under graviditet : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Kajsa Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Antenatal depression; depression; maternity; perinatal depression; pregnancy; therapy; treatment; Antenatal depression; behandling; depression; graviditet; moderskap; perinatal terapi;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Bakgrund  Depression är vanligt bland unga kvinnor i fertil ålder vilket innebär att barnafödande infaller under en del av livet då många kvinnor är psykisk sårbara. Cirka 10 till 20 procent av alla gravida kvinnor drabbas av depression av varierande grad under den antenatala perioden. LÄS MER

 2. 2. Smärtpatienters upplevelser av en sexveckorskurs i dansrörelseterapi med mindfulness - en explorativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Christina Thornberg; [2017]
  Nyckelord :Långvarig smärta; mindfulness; mindfulness-based stress-reduction MBSR ; dans rörelse terapi; konstnärliga terapier; mind body therapies; tematisk analys.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att explorativt undersöka upplevelser av dansrörelseterapi med mindfulness som intervention för människor med långvarig smärta. Interventionen genomfördes som en sexveckors kurs med träffar på veckobasis. Utöver det fick deltagarna en CD-skiva med mindfulnessmeditationer för hemmaträning. LÄS MER

 3. 3. Yoga och mindfulness för reducering av stress, oro/ångest och depression under graviditet : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Ida Englund; Madeleine Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Anxiety; depression; mindfulness; pregnancy; stress; yoga; Graviditet; depression; mindfulness; oro ångest; stress; yoga;

  Sammanfattning : BakgrundTraditionell och komplementär eller alternativ medicin, vilket benämns Complementary and Alternative medicine (CAM), är enligt WHO en viktig, men ofta underskattad del i nationella hälso- och sjukvårdssystem. Användandet av CAM har ökat signifikant senaste åren för gravida kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av programmet Mindfulness-baserad stressreduktion för kvinnor med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sara Spånghagen Öijerstedt; [2014]
  Nyckelord :Bröstcancer; Mindfulness baserad stressreduktion; omvårdnad;

  Sammanfattning : BakgrundForskning har visat att Mindfulness-baserade program har positiv inverkan på olika sjukdomar i samband med traditionell behandling. Mindfulness-based stress reduction (MBSR) bidrar till snabbare tillfrisknande, minskad stress och ökad livskvalitet (Ludwig & Kabat-Zinn, 2008). LÄS MER

 5. 5. Komplementär och alternativ medicinska behandlingsmetoder för lindring av smärta vid artros : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Lagerhem; Maria Zander-Burman; [2012]
  Nyckelord :Osteoarthritis; Pain; Complementary and Alternative Medicine; CAM; Artros; Smärta; Komplementär och Alternativ Medicin; KAM;

  Sammanfattning : Bakgrund Artros, som är en degenerativ ledsjukdom, är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige. Sjukdomen är vanligare hos äldre än hos yngre och det är fler kvinnor än män som utvecklar artros. Normalt sker en nybildning av brosk kontinuerligt i alla kroppens leder, men vid artros bryts brosket ner utan att någon nybildning sker. LÄS MER