Sökning: "mindfulness barn"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden mindfulness barn.

 1. 1. Interventioner och interventioners effekt vid gaming disorder hos barn och unga : En beskrivande litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Susanne Blid Roos; Helena Johannesson; [2021]
  Nyckelord :gaming disorder; interventioner; barn; unga; symtom;

  Sammanfattning : Problematiskt datorspelande är ett beteende som ökar hos våra barn och unga. Några utvecklar beroende, diagnosen är ny och benämns gaming disorder. De barn och unga som utvecklar gaming disorder lider av ohälsa både fysiskt, psykiskt och socialt. Sjuksköterskan har en betydande roll vid beroendesjukdomar och dess interventioner. LÄS MER

 2. 2. Ett medvetet andetag : En metasyntes om mindfulness främjande effekt på elevers psykiska hälsa

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Karin Nygren; Åsa Rönnblad; [2020]
  Nyckelord :Mindfulness; Mental health; Schoolchildren; Mindfulness; Psykisk hälsa; Skolelever;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar stadigt bland barn och unga i skolåldern. Forskning visar att mindfulness främjar individens psykiska och fysiska hälsa. Implementering av mindfulness har blivit allt vanligare i skolor både nationellt som internationellt. LÄS MER

 3. 3. Skydd mot internetmobbning : En litteraturöversikt om skyddsfaktorer för barn och ungdomar mot att bli utsatt respektive att utöva internetmobbning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linnea Söderström; Lisa Lundmark; [2019]
  Nyckelord :Nyckelord: Internetmobbning; skyddsfaktorer; barn; ungdomar; sociala interaktioner; systemteori; control balance theory;

  Sammanfattning : Sociala medier har haft en explosiv framväxt de senaste åren och har i kombination med informationsteknikens mobila utveckling medfört att dagens barn och ungdomar spenderar mer tid online och på sociala medier än någonsin. Detta innebär inte bara snabb och lättillgänglig kommunikation mellan människor, utan även en ökning av problem såsom internetmobbning. LÄS MER

 4. 4. Moderns psykiska hälsa efter att hon mist sitt barn intrauterint : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Erica Alvarado Vitblom; Annelie Hansson; [2018]
  Nyckelord :Fetal death; Stillbirth; Psychological health; Psychosocial support system; Nurse midwives; Intrauterin fosterdöd; Dödfödsel; Psykisk hälsa; Psykosocialt stödsystem; Barnmorskans roll;

  Sammanfattning : I Sverige föds ungefär 440 barn döda varje år. Intrauterin fosterdöd kan beskrivas som en stilla födsel och definieras som framfödande av barn som saknar livstecken efter 22 fullgångna graviditetsveckor. En förlossning av ett dödfött barn sker på liknande sätt som en förlossning med ett levande barn. LÄS MER

 5. 5. Mindfulness som intervention inom arbetsterapi : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Lena Nordh; [2018]
  Nyckelord :Mindfulness; occupational therapy; occupational engagement; Arbetsterapi; mindfulness;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att kartlägga hur mindfulness kan användas inom arbetsterapi. Stress, depression, ångest och långvarig smärta är klientgrupper som stadigt ökar. LÄS MER