Sökning: "mindfulness i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden mindfulness i skolan.

 1. 1. Ett medvetet andetag : En metasyntes om mindfulness främjande effekt på elevers psykiska hälsa

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Karin Nygren; Åsa Rönnblad; [2020]
  Nyckelord :Mindfulness; Mental health; Schoolchildren; Mindfulness; Psykisk hälsa; Skolelever;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar stadigt bland barn och unga i skolåldern. Forskning visar att mindfulness främjar individens psykiska och fysiska hälsa. Implementering av mindfulness har blivit allt vanligare i skolor både nationellt som internationellt. LÄS MER

 2. 2. Gallery of Heartbeats : soma design for increasing bodily awareness and social sharing of the heart rate through sensory stimuli

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Eva Maria Veitmaa; [2020]
  Nyckelord :Biofeedback; digital mindfulness; mixed reality; multisensory experience; soma design; Biofeedback; digital mindfulness; delad verklighet; multisensorisk upplevelse; soma-design;

  Sammanfattning : Elevated heart rate is considered to be an indicator of stress. Thus, noticing one’s own heartbeat can have a negative connotation. Yet, the heartbeat is simply a physiological function, neither positive nor negative in itself, that is experienced in diverse contexts, such as medical, athletic, or intimate. LÄS MER

 3. 3. Yoga och mindfulness i grundskolan : En kvalitativ intervjustudie om lärares upplevelser av hur eleverna påverkats av yoga och mindfulness i årskurs 1-6

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Cristine Ljungqvist; [2019]
  Nyckelord :Genomförande; hälsa; mindfulness; påverkan; yoga;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa bland unga ökar i snabb takt. Därför är det av stor vikt att undersöka vad som kan främja god hälsa så att denna negativa utveckling kan minska. Yoga och mindfulness är metoder som människor kan använda sig av för att framförallt öka sitt välbefinnande samt att med hjälp av olika verktyg minska stressnivån. LÄS MER

 4. 4. Kognitiv neurovetenskap i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildningUppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Forngren; [2019]
  Nyckelord :hjärna; lärande; kognitiv neurovetenskap; inlärning;

  Sammanfattning : Utvecklingen av nya metoder för att studera hjärnans struktur och funktion har lett till ny förståelse om kognition. Inom kognitiv neurovetenskap studeras sambandet mellan hjärnan och tänkandet, där inlärning ingår. Hur inlärning fungerar är väsentligt för att utbildning tillgodogörs. LÄS MER

 5. 5. Mindfulness i skolan -en häslofrämjande intervention i förhållande till empowerment och SOC

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jessica Svensson; [2019]
  Nyckelord :Health promotion; mindfulness; school; empowerment; SOC; school-environment; school-work; well-being; Hälsofrämjande; mindfulness; skola; empowerment; SOC; välbefinnande; skolarbeten socialskolmiljö;

  Sammanfattning : Efter att ha medverkat i mindfulness-programmet ”Mitt Lugn” två till tre gånger i veckan under sex veckor anmälde sig tolv gymnasieelever till en intervju. En kvalitativ innehållsanalys valdes för att analysera intervjuerna. LÄS MER