Sökning: "mindre läxor"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden mindre läxor.

 1. 1. Låt oss prata om läxor - en studie om hur lärare med olika lång yrkeserfarenhet resonerar om läxor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lovisa Halldén; [2018-08-13]
  Nyckelord :läxor; lärare; erfarenhet; matematik; svenska;

  Sammanfattning : Det talas om samhällets ständiga utveckling och visst kan samtliga av oss vittna om samhällets framfart och progression i allmänhet. Likväl förekommer läxor som de alltid gjort, i skolans värld. Det finns inga regler angående brukandet av läxor, därav är det upp till varje lärare hur de väljer att tillämpa och utforma dem. LÄS MER

 2. 2. Barn och ungdomar rör sig mindre och mindre

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Joakim Nornholm; [2018]
  Nyckelord :Rörelse; ytor för fysisk aktivitet. Barn och ungdomar.;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna studie är min iakttagelse av barn och ungdomars rörelse. Jag vill undersöka hur det ser ut på en liten ort i Norrland. Studiens syfte är att få fram hur mycket barnen rör sig och se om det finns önskemål från dem på aktiviteter och mötesplatser som skapar mer rörelse. LÄS MER

 3. 3. Läxor i skolan? : -hur ett urval av skolledare fattar beslut om läxor samt förankrar, kommunicerar och motiverar sina beslut i verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :phenomenography; principal; school; fenomenografi; rektor; skola;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om hur ett urval av skolledare fattar beslut om läxor i årskurserna 4–6 i grundskolan, hur besluten implementeras i verksamheten och hur skolledarna motiverar och kommunicerar sina ställningstaganden inför berörda parter.För att kunna svara på detta ville jag titta närmare på hur skolledare fattar beslut om läxor i grundskolans årskurs 4–6. LÄS MER

 4. 4. Lärosektor Fatburen : – Komvuxskola på Södermalm

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :August Persson; [2018]
  Nyckelord :Komvux; utbildning; läromiljö; skola; Fatbursparken; Stockholm; Södermalm; Citybanan; Stambanan; Bofill; Bofills båge; Fatburen; Fackverk; Informella läromiljöer; Citybanan; Stambanan;

  Sammanfattning : En komplex tomt Att framställa ett förslag för ett Komvux i Fatbursparken på Södermalm i Stockholm är en utmaning. Detta är en tomt placerad mitt i mötet mellan flertalet skalor och stilar. LÄS MER

 5. 5. De lär sig inte bara läsa, med läsläxa lär de sig också vad läsning är

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annelie Oskarsson; Amanda Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Den magiska kulan; Förstagluttarna; Innehållsfrågan; Läsförmåga; Läsläxa; Läxor; Skriftspråkliga aktiviteter; Sociokulturellt literacyperspektiv; Stjärnsvenska;

  Sammanfattning : Uppdraget som lärare innebär bland annat ett åliggande att skapa en undervisning som ger elever förutsättningar att utveckla läsförmågan. Med denna studie åskådliggör vi vilka möjligheter eleverna fås till detta genom läsläxan. LÄS MER