Sökning: "mindre"

Visar resultat 1 - 5 av 22201 uppsatser innehållade ordet mindre.

 1. 1. Chefer som agerar – olika? En kvantitativ studie om könsskillnader i chefers åtgärder för att undvika sjukskrivning av medarbetare med vanlig psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hanna Dahlbäck Linnér; [2023-09-22]
  Nyckelord :Vanlig psykisk sjukdom; CMD; Chefer; Könsskillnader; Könssegregation; Förebyggande åtgärder; Privat sektor; Regressionsanalys. Common mental disorders; CMD; Managers; Gender differences; Gender segregation; Preventive measures; Private sector; Regression analysis;

  Sammanfattning : Sjukfrånvaro till följd av vanliga psykiska sjukdomar (CMD) såsom utmattningssyndrom, ångest och depression fortsätter att öka. Chefer är enligt lag skyldiga att agera för att undvika sjukskrivning, men behöver ges förutsättningar att omsätta lagarna i praktiken. LÄS MER

 2. 2. Rock Art in No Man’s Land - A case study of the inland rock art at Högsbyn, Dalsland

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Christoffer Magnusson; [2023-09-18]
  Nyckelord :sociokulturella system; socialsemiotik; 3D dokumentering; Brastad; Högsbyn; hällristningar i inlandet; kustnära hällristningar; Nordisk bronsålder;

  Sammanfattning : Hällristningar från den nordiska bronsåldern har en hög koncentration i det kustnära Bohuslän. Forskningen har således fokuserat på detta område. Mindre uppmärksamhet har getts till hällristningar inåt land. LÄS MER

 3. 3. Dom som vet bäst - En kvantitativ studie om HR-anställdas upplevelse av de framtida kompetensbehoven inom HR-området

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Thea Stenfeldt; Annie Nobring; [2023-09-13]
  Nyckelord :HR-anställda; HR-kompetenser; kompetensbehov;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker HR-anställdas upplevelse av de framtida kompetensbehoven inom HR-området. Studiens syfte är att identifiera vilka HR-kompetenser som HR-anställda anser mest nödvändiga, både i dagsläget och om fem år. LÄS MER

 4. 4. Kompetensbaserad rekrytering: det bästa alternativet? - En kvalitativ intervjustudie om hur rekryterare upplever effekterna av att använda kompetensbaserad metod

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Nicole Svensson; [2023-09-12]
  Nyckelord :Rekrytering; Kompetens; Kompetensbaserad rekrytering; Kompetensbaserad intervju; STAR-modellen; Chefsrekrytering; Arbetspsykologisk testning; Referenstagning; Organisationskultur;

  Sammanfattning : Den svenska arbetsmarknaden är i ständig förändring, vilket leder till att nya kompetensbehov uppkommer. Genom att anställa nya personer kan kompetensbehov fyllas, samtidigt som dessa nytillkomna förmågor kan bidra med nya perspektiv till organisationen. LÄS MER

 5. 5. Blir vi mindre lojala av att arbeta hemifrån? - En kvantitativ studie om distansarbetets påverkan på lojalitet till sin organisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ebba Folkesson; Stella Bouvin; [2023-09-07]
  Nyckelord :Covid-19; Distansarbete; Lojalitet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka huruvida arbetstagare inom tjänstemannasektorn upplevde en minskning i lojalitet gentemot sin arbetsgivare till följd av det obligatoriska distansarbetet som infördes under Covid-19 pandemin. Studien utgår från en definition av lojalitet som den anställdes vilja och engagemang i att hjälpa organisationen nå sina mål och tar avstamp i flera teorier kring den ömsesidiga skyldigheten som arbetsgivare och arbetstagare delar i att upprätthålla en god arbetsrelation. LÄS MER