Sökning: "minecraft undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden minecraft undervisning.

 1. 1. Minecraft i förskolan - Ett utvecklingsarbete om Minecraft som undervisningsverktyg i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Christianson; [2018]
  Nyckelord :Minecraft; pre-school; förskola; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med detta utvecklingsarbete är att arbeta fram en metod för att använda Minecraft i förskolans undervisning. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv utforskar jag de didaktiska möjligheterna i Minecraft tillsammans med barnen. LÄS MER

 2. 2. SO - undervisning och onlinespel : En studie av onlinespels påverkan på elevers motivation genom exemplet Minecraft

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Annika Nordin; [2017]
  Nyckelord :Inner and External motivation; Teaching methods and Onlinegames; Inre och yttre motivation; undervisningsmetod och onlinespel;

  Sammanfattning : This quantitative study examines to what extent online games motivates students. It is based on a quantitative method such as a questionaire where students and teachers have answered questions about which teaching methods that motivate student the most. The study shows that onlinegames motivate children, especially boys. LÄS MER

 3. 3. Digitaliserad undervisning i verksamheten : Iscensätta ett temaarbete i Minecraft på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Filip Handeland; Ola Svensson; [2015]
  Nyckelord :Spel; Digitala verktyg; Minecraft; Fritidshem; Samarbete; Lärande; Utveckling;

  Sammanfattning : Utvecklingsarbetets syfte är att iscensätta ett Minecraftprojekt på fritidshemmet. Det genomfördes på ett fritidshem i södra Sverige där tolv elever deltog i projektet. Genomförandet gjordes enligt Tripps modell som utgår från fyra olika delar. LÄS MER

 4. 4. Minecraft i klassrummet : En kvalitativ studie om elevers och lärares upplevelser av Minecraft i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Denny Dang; [2014]
  Nyckelord :Datorspel; Minecraft; Future City; undervisning; lärande; upplevelser; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate pupils' and teachers' experiences of using the simulator computer game Minecraft in connection with the Swedish school competition Future City. The study examines how students (ages 14-15) and teachers have experienced the use of Minecraft, what the students have learned in relation to everyday education and the different forms of education during Future City and also examine which patterns that exists in the experiences of the students, with personal interest of and knowledge of Minecraft as a benchmark. LÄS MER

 5. 5. Historiemedvetande genom datorspel och IT

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Henric Nilsson; Kewe Johansson; [2014]
  Nyckelord :Berättande; datorspel; historiemedvetande; intresse; IT-pedagogik; mångkulturellt; Intresse;

  Sammanfattning : Abstract Vårt syfte med detta examensarbete är att skapa en medial undervisningsplattform med utgång i IT-pedagogik och datorspel för årskurs 5. Datorer och IT har under längre tid använts i skolan i olika syften. Vi har undersökt hur datorspel och IT kan användas som ett verktyg för att utveckla och fördjupa elevers historiemedvetande. LÄS MER