Sökning: "mineralization"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet mineralization.

 1. 1. Explicit consideration of microbes in quantification of gross N rates based on N-tracing model

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Tsai-wei Tang; [2022-01-26]
  Nyckelord :N-tracing model; microbial biomass; gross N quantification; organic N; mineralization; immobilization;

  Sammanfattning : When studying the nitrogen cycle in soils, the principle of 15N isotope dilution and enrichment is commonly used to measure gross N transformation rates. The measuring data of both organic and inorganic nitrogen substrates are therefore be analysed by Ntrace model. LÄS MER

 2. 2. Utvintrande mellangrödor i höstraps : effekt på raps, ogräs och skadegörare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Jakob Larsson; [2021]
  Nyckelord :Brassica napus; kompanjongrödor; insådd; ekologisk odling; avkastning;

  Sammanfattning : Höstraps är en viktig avbrottsgröda i spannmålsdominerande växtföljder, och odlingen av höstraps har ökat i Sverige de senaste tjugo åren. Rapsen är normalt utsatt för ett högt tryck från ogräs och skadegörare, vilket gör att odling av ekologisk höstraps är ytterst begränsad. LÄS MER

 3. 3. EXAMINATION OF MICRO-SCALE SULFIDE DISTRIBUTION FOR THE GOLD MINERALIZATION IN THE LAPPBERGET DEPOSIT, GARPENBERG MINE, SWEDEN: TOWARDS A GEOMETALLURGICAL APPROACH

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Leo Barbosa; [2021]
  Nyckelord :Gold characterization; gold as by-product; Lappberget ore; Garpenberg Mine;

  Sammanfattning : Ore characterization studies are of great importance to the mining industry, especially when dealing with precious metals by-products. It is a way towards increasing mining efficiency. LÄS MER

 4. 4. Nutrients and biota in a lake system before and after restoration; a data analysis of the Swedish eutrophication case study Växjösjön

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Cleo Bakker; [2021]
  Nyckelord :sustainable development; eutrophication; phosphorus; internal loading; aluminum; biomanipulation;

  Sammanfattning : Eutrophication has proven to be a fundamental ecological problem for lakes and other bodies of water all around the world. The process of eutrophication can be defined as a lake containing increasing concentrations of nutrients from external and/or internal input over time. LÄS MER

 5. 5. Geochemical tracing of Arsenic sources in groundwater at the remediated Storliden mine, Skellefte district

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Matilda Edvardsson; [2021]
  Nyckelord :Arsenic; groundwater; Sulfide oxidation; Arsenopyrite; Storliden; remediation; Arsenik; grundvatten; sulfidoxidation; Arsenikkis; Storliden; efterbehandling;

  Sammanfattning : The Swedish mining industry has changed from the historical situation with several smaller mines to the present situation with a few, bigger mines. This results in presence of abandoned mines around Sweden. Remediation of mines is regulated by legislation and the present demands are considerably higher than it was some decades ago. LÄS MER