Sökning: "minerallagen"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet minerallagen.

 1. 1. Rättsliga förutsättningar för gruvverksamhet : Tillståndsprövningen av gruvan i Kaunisvaara

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Evelina Johansson; Hanna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Miljörätt; gruvrätt; Kaunisvaara; minerallagen; gruvverksamhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att dels fastställa gällande rätt i fråga om tillståndsprövning för gruvverksamhet, dels utreda hur gällande rätt tillämpats vid tillståndsprövningen för gruvverksamheten i Kaunisvaara. Vid tillståndsprövningen ska miljöbalken, minerallagen samt andra relevanta lagar, förordningar och föreskrifter tillämpas. LÄS MER

 2. 2. Natura 2000 i gruvprövningen : Ett möte mellan svensk minerallagstiftning och EU:s skydd för biologisk mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ruben Evensen; [2018]
  Nyckelord :miljörätt; gruvrätt; natura 2000; gruvbrytning; gruvdrift; eu; minerallagen; miljöbalken; art- och habitatskydd; områdesskydd;

  Sammanfattning : Den moderna prövningsordningen för att öppna en gruva bygger på ett äldre system av koncessioner där företrädesrätten till mineral och hushållning med mark och vatten prövas i ett tidigt skede av myndigheten Bergsstaten. För att verksamheten ska komma till stånd måste prospekterare även ansöka om nödvändiga tillstånd enligt miljöbalken i ett senare skede. LÄS MER

 3. 3. Minerallagen vs. Folkrätten. Mineralexploatering på bekostnad av samernas rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Karlsson Wede; [2014]
  Nyckelord :rättshistoria; folkrätt; samer; minerallagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Summary Sweden has repeatedly been criticized by the UN for not following international human rights law for indigenous peoples, in the case of Sweden, the Saami. The criticism include the Saami people's lack of influence on decisions affecting them. LÄS MER

 4. 4. Samhällsomvandlingen i Malmberget : En analys av de bosattas skydd för hem och egendom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristin Nordstrand; [2014]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; expropriation; minerallagen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Prospektering i samhällsnyttans tjänst? En problematiserande utredning av lagstiftningen för beslut om undersökningstillstånd, enligt minerallagen (1991:45), och dess verkningar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Rinander; [2013]
  Nyckelord :artikel 1 första tilläggsprotokollet EKMR; artikel 27 ICCPR; prospektering; undersökningstillstånd; minerallagen 1991:45 ; allmänna intressen; mineralindustri; inmutning; gruvrätt; Förvaltningsrätt; administrative law; human rights committee; HRC; samråd; folkrätt; public international law; Vapsten; Kallak; mineral; mineralpolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Framställningen syftar till att utreda och problematisera den svenska minerallagstiftningen avseende förfarandet då Bergsstaten meddelar beslut om undersökningstillstånd. Författaren intar en kritisk hållning till att lagen saknar förutsättningar att beakta motstående intressen, liksom till mineral-intressets starka position som allmänt intresse. LÄS MER