Sökning: "mini uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden mini uppsats.

 1. 1. Konflikten på skolgården : En vetenskaplig essä om konflikthantering utifrån en fritidslärares perspektiv

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Eva Krusberg; [2020]
  Nyckelord :Essay Conflicts; Conflict Management; Guardians; Students; Practical knowledge; Essä Konflikter Konflikthantering Vårdnadshavare Elever Praktisk kunskap;

  Sammanfattning : This is a scientific essay where I investigate and reflect on issues that have to do with conflicts and conflict management in school.The essay is based on a personal experience and is written from my professional experience in order to provide a greater understanding of the complex collaboration between educators and guardians. LÄS MER

 2. 2. The Seeking of a Business-Optimal Transfer Price - In accordance with the Arm's Length Principle

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oskar Paladini Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Transfer pricing; game theory; skatterätt; international taxation law; Arm s length principle; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The search of a business-optimal transfer price has been going on for decades. One interesting solution aimed to, by the use of game theory, bargaining theory and transfer pricing, create a quantitative solution to optimize the global profits of a multinational enterprise. LÄS MER

 3. 3. "Ge mig tiaran" - En studie om skönhetsidealet för barn i Toddlers and Tiaras

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Dina Abuarisheh; [2015-09-22]
  Nyckelord :skönhetstävling; barn; genus; konsumtion;

  Sammanfattning : Vi lever i ett kapitalistiskt samhälle där ideal och skönhet konsumeras symboliskt för att man skall framställa sig själv som en viss typ av människa. Denna uppsats har som syfte att analysera reality serien Toddlers and Tiaras som utspelas i USA. LÄS MER

 4. 4. Vegetativ förökning av frilandsväxande köksväxter - en experimentell undersökning av förökningsmetoder för kronärtskocka, brysselkål, purpurkål och mangold

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Christian Cederwall; [2015-05-18]
  Nyckelord :vegetative plant propagation; propagation methods; cuttings; artichokes; brussels sprouts; kale; swiss chard;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens hantverk och design, 15 hp, 2015.... LÄS MER

 5. 5. Search for azimuthal anisotropic flow in proton-proton collisions

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Partikelfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Adam Johansson; [2015]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In high energy heavy ion collisions a new state of matter called quark gluon plasma is produced. An important observable is azimuthal anisotropy flow. Data from the ALICE experiment is used in the search for azimuthal anisotropic flow in pp collisions, at $\sqrt{s_{NN}} = 7$ TeV. p--Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5. LÄS MER