Sökning: "minimiarmering"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet minimiarmering.

 1. 1. Minimiarmering i grundplattor : En studie om hur konstruktörsföretag väljer armering och hur valet påverkar den färdiga konstruktionen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Matti Nurro; Emanuel Jönsson; [2019]
  Nyckelord :eurocode; crack width; minimum reinforcement; crack; slab; slab on ground; eurocode; eurokod; minimiarmering; platta på mark; sprickor; sprickbredd; spricka;

  Sammanfattning : Purpose: Concrete is a widely used construction material for mainly buildingfoundations. In Sweden Eurocode is used to dimension the minimum reinforcement that is supposed to limit the cracking of the concrete after casting, but cracking is nevertheless a common problem. LÄS MER

 2. 2. The effect of reinforcement configuration on crack widths in concrete deep beams

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Rahimeh Hosseini; Anita Nolsjö; [2017]
  Nyckelord :crack widths; crack development; conventional beams; deep beams; reinforcement stress; tenslie- and crack reinforcement; minimum reinforcement; reinforcement configuration; external loads; non-linear analysis; sprickvidder; ordinära balkar; höga balkar; armeringsspänning; kraft- och sprickarmering; minimiarmering; armeringsutformning; externa laster; icke linär analys;

  Sammanfattning : Reinforced concrete deep beams are known for applications in tall buildings, foundations and offshore structures. Deep beams are structural elements with length and height within the same magnitude and have significantly smaller thickness compared to a conventional concrete beam. LÄS MER

 3. 3. Minimiarmering enligt Eurokod : En jämförelse mellan EKS 9 och EKS 10

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Johan Hjälte; Johan Fredin; [2016]
  Nyckelord :Sprickbreddsbegränsning; EKS; Eurokod; Minimiarmering;

  Sammanfattning : This thesis deals with the minimum reinforcement inconcrete structures and the changes made in theregulations on this with the introduction of EKS 10. EKS10, which was introduced January 1, 2016, is theswedish national annex to the common Eurocode. LÄS MER

 4. 4. Effektivare sprickbreddsberäkning för böjda och dragna betongtvärsnitt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Tobias Nyström Vaara; [2015]
  Nyckelord :Eurokod; sprickbreddsberäkning; minimiarmering; krympning; krypning;

  Sammanfattning : I detta examensarbete redogörs för hur sprickbredder för betongkonstruktioner beräknas, enligt gällande norm. Speciellt fokus har lagts på hur tvärsnittsanalysering för böjda tvärsnitt, med avseende på betongens långtidseffekter, påverkar sprickbredder. LÄS MER

 5. 5. Maximering av spännvidd vid ändfack för betongbjälklag i bostäder

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Julia Kouriya; Zina Yacob; [2014]
  Nyckelord :concrete; reinforcement; pure bending; cross section; reinforced; unreinforced; cracks; breaks; stage I; stage II; construction; cracking; minimum reinforcement; equivalent concrete section; clean strokes; cracked; uncracked; serviceability limit states.; betong; armering; ren böjning; tvärsnitt; armerat; oarmerat; sprickor; brott; stadium I; stadium II; konstruktion; sprickbildning; minimiarmering; osprucket; böjsprucket; bruksgränstillstånd; ekvivalent betongtvärsnitt; ren drag.;

  Sammanfattning : Dagens samhälle har fått en explosiv utveckling som förverkligar mycket som för bara några år sedan var inte mer än fantasier.  Dagens utvecklingsförsprång ställer oss, byggnadskonstruktörer, inför rejäla utmaningar.Den globala folktillväxten ökar väsentligt vilket leder till tätbefolkade städer. LÄS MER