Sökning: "minimilön"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet minimilön.

 1. 1. Minimilönedirektivet - ett hot mot den svenska lönebildningsmodellen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Maria Karlsson; Nadine Sjögren; [2023]
  Nyckelord :minimilönedirektivet; minimilön; förhandlingsutrymme; svenska modellen; lönebildning; lägstalön; förpliktande funktion; kollektivavtalsfrämjande funktion; skälig minimilön; lagstadgad minimilön; rättslig grund; EU-kompetens; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det nyligen antagna direktivet om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen har resulterat i en oro på den svenska arbetsmarknaden. Med tanke på motståndet är det aktuellt att undersöka vilken påverkan direktivet kommer att ha på den svenska lönebildningsmodellen och om det stämmer att kollektivavtalssystemet riskerar att urholkas. LÄS MER

 2. 2. EU-kommissionens direktivförslag om tillräckliga minimilöner - En analys av förslagets rättsliga grund och möjliga effekt på den svenska arbetsmarknadsmodellen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Sandkvist; [2022]
  Nyckelord :Law and Political Science; EU-rätt; Europeiska kommissionen; Direktivförslag; Minimilön; Rättslig grund; 153 FEUF; Direkt påverkan; Arbetsrätt; Svenska arbetsmarknadsmodellen; Kollektivavtal; Lönebildning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : EU-kommissionen har, som ett led i arbetet mot ett mer socialt Europa, presenterat ett förslag till direktiv avseende tillräckliga minimilöner tillåtandes en skälig levnadsstandard. Direktivförslaget hänvisar till EU:s befogenheter att införa åtgärder på området för arbetsvillkor. LÄS MER

 3. 3. Lagstadgad minimilön - ett hot för den svenska modellen?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Jonson; [2022]
  Nyckelord :Europeisk minimilön;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. EU-rättslig minimilönsreglering och den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jenny Markusson; [2022]
  Nyckelord :Minimilönsreglering; minimilön; svenska modellen; minimilönsdirektiv; EU-direktiv; svenska arbetsmarknaden; kollektivavtal; kollektivavtalsreglerad lön; lönereglering.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa och identifiera det liggande förslaget av direktiv gällande tillräckliga minimilöner samt undersöka om det svenska systemet är tillräckligt för att uppfylla målen i direktivet. Uppsatsen presenterar att den svenska modellen reglerar lönerna på den svenska arbetsmarknaden genom kollektiva förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, detta görs möjligt genom hög organisationsgrad och låg statlig inblandning. LÄS MER

 5. 5. Minimilöner i hela EU? En analys av kommissionens direktivförslag om ett införande av tillräckliga minimilöner, dess fördragsgrund och effekt på nationell rätt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Johansson; [2022]
  Nyckelord :Arbetsrätt; EU-rätt; Minimilöner; Fördragsgrund; Lönesättning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker reglering kring minimilöner på EU-nivå, särskilt i ljuset av direktivförslaget om tillräckliga minimilöner som presenterades 2020 men som ännu inte antagits. Direktivet presenteras och därefter undersöks vilken fördragsgrund ett sådant förslag kan genomföras på, samt dess påverkan på svensk lönereglering. LÄS MER