Sökning: "minimilöner"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet minimilöner.

 1. 1. Lagstadgade minimilöner i Sverige – en tidsfråga?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Tove Dahlberg; [2021-04-14]
  Nyckelord :minimilöner; EU; LO; TCO; Saco; institutionell teori; nyinstitutionell teori; institutionella tryck; strategier;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att undersöka vilka strategier organisationer kan använda sig av för att stå emot institutionella tryck. Undersökningen tar avstamp i EU-kommissionens förslag om minimilöner i EU. LÄS MER

 2. 2. Hotas den svenska modellen av tvingande minimilöner? En undersökning av innehållet och debatten kring EU-kommissionens förslag till minimilöndirektivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Lager; [2020]
  Nyckelord :Labour law; arbetsrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att utreda hur den moderna EU-rätten utmanar den svenska arbetsrätten, närmare bestämt den svenska kollektivtalsmodellen för arbetsrättsreglering. Frågan kommer främst diskuteras utifrån införandet av Arbetsvillkorsdirektivet (2018) och det nyligen presenterade förslaget till direktiv om minimilöner (2020). LÄS MER

 3. 3. Får man mer av ett minimum? : En spelteoretisk modell av minimilöners effekt på löneförhandlingar.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Sofie White; [2018]
  Nyckelord :spelteori; minimilöner; löneförhandling; produktivitet; lägstalöner
;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks löneförhandlingar med och utan en minimilön i en dynamisk spelteoretisk modell. Med hjälp av antaganden om modellens arbetsmarknad kan olika spel konstrueras där varje spel representerar en enskild löneförhandling mellan en arbetssökande individ och ett företag. LÄS MER

 4. 4. Kan vi säkra minimilöner för svenska arbetstagare med hjälp av allmängiltigförklarade kollektivavtal?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emelie Lundin Jönler; [2018]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay is about investigating and analyzing if Sweden could strengthen the protection for workers when it comes to questions relating to employment wages, by introducing extended collective agreements. This will be done by comparing Sweden's and Finland's systems of collective agreements, how they are constructed and what's specific for each country. LÄS MER

 5. 5. Kan låga löner lösa integrationsproblematiken?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Cajsa Browall; Klara Bristedt; [2017]
  Nyckelord :Minimilön; Minimilönebett; Sysselsättning; Integration; Fixed Effect Model; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Kan låga löner lösa integrationsproblematiken? - En ekonometrisk studie om sambandet mellan minimilön och sysselsättningsgrad. Seminariedatum: 2017-05-29 Ämne/Kurs: NEKH02, Examensarbete i Nationalekonomi på kandidatnivå Författare: Klara Bristedt, Cajsa Browall Handledare: Martin Nordin Fem nyckelord: Minimilön, Minimilönebett, Sysselsättning, Integration, Fixed Effect Model Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan låga minimilöner och hög sysselsättning. LÄS MER