Sökning: "minna eriksson molin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden minna eriksson molin.

  1. 1. Materialbestämning och Komplettering av Time-of-Flight-kamera med Hjälp av Ultraljud

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

    Författare :Tilda Berglind; Minna Eriksson Molin; [2022]
    Nyckelord :ultrasound; material; material recognition; time of flight; time of flight camera; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : For people with blindness or visual impairment, everyday life risks being characterized by mental problems, loneliness and low mobility. At the same time, research shows that social interaction and movement in particular contribute to a higher quality of life. LÄS MER