Sökning: "minne psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden minne psykologi.

 1. 1. Von Restorff-effekten, presentationshastighet och minne

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marcus Rippert; [2020]
  Nyckelord :the von Restorff-effect; isolation-effect; display speed; von Restorff-effekten; isoleringseffekten; presentationshastighet;

  Sammanfattning : Von Restorff-effekten uppstår när man exempelvis försöker memorera ordlistor. Minnet blir då bättre för isolerade ord som på något sätt skiljer sig från de omgivande homogena orden. Den här studien undersökte skillnader i von Restorff-effektens påverkan på minnet när presentationshastigheten av ordlistor manipulerades. LÄS MER

 2. 2. SELF-RATED AUTOBIOGRAPHICAL MEMORY : A PRELIMINARY COMPARISON BETWEEN YOUNG AND MIDDLE ADULTHOOD

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Triphose Khonde; [2020]
  Nyckelord :self-rating questionnaire; autobiographical memory; younger; middle age; sexdifferences; självskattningsfrågeformulär; självbiografiskt minne; yngre; medelålder; könsskillnader;

  Sammanfattning : The study investigated aspects of self-rated autobiographical memory between young and middle-aged adults, as well as examined sex differences. A Swedish version of a self-rating questionnaire was used online to assess autobiographical memory. LÄS MER

 3. 3. Bortglömda Pixlar : PIXELS

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Amanda Wallgren; [2020]
  Nyckelord :Foton; Fotohantering; Digital konsumption;

  Sammanfattning : The smartphone has changed the act of photography by enabling users to whenever and wherever take a photo. Most people are nowadays walking around with thousands of pictures in their phone- pictures that they almost never look at. Photos are keys to our memories, our identity, which is why they are important. LÄS MER

 4. 4. Emotioners roll i samspelet mellan ögonrörelser och minne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Philip Stenberg; Svante Hildeman; [2020]
  Nyckelord :ögonrörelser; emotion; episodiskt minne; looking-at-nothing; PTQ; antisackad; Social Sciences;

  Sammanfattning : Forskning på episodiskt minne har visat att spontana ögonrörelser tillbaka till positioner där minnen kodats in sker under återkallning av dessa, även om positionen vid minnesåterkallningen är tom. Det har föreslagits att dessa ögonrörelser har en funktionell roll för återkallningen. LÄS MER

 5. 5. Effekten av en narrativ komponent inom virtuella minnespalats

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Michael Kullberg; [2020]
  Nyckelord :Minne; Method of Loci; Memory palace; Virtual reality VR; HMD; Användarstudie; 3D navigering; Psykologi; Utbildning;

  Sammanfattning : Sedan en lång tid tillbaka har människor nyttjat minnespalats för att komma ihåg information med hjälp av spatial struktur och associationer med miljöns framträdande karaktärsdrag. Denna studie undersöker om en narrativ komponent inom dessa minnespalats kan vara förmånlig för informationsinkodning och återkallelse. LÄS MER