Sökning: "minnesplats"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet minnesplats.

 1. 1. Kvinnors upplevelser i samband med missfall : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sandra Jakobsson; Magdalena Johansson; [2019]
  Nyckelord :Miscarriage; Experience; Suffering; Grief; Support; Nurse; Acknowledgement; Missfall; Upplevelse; Lidande; Sorg; Stöd; Sjuksköterska; Bekräftelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Graviditeter som avslutas innan vecka 22 definieras som missfall och drabbar cirka en tredjedel. Tecken på missfall yttrar sig genom blödning och/eller smärta. I mötet med dessa patienter är det sjuksköterskans ansvar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. LÄS MER

 2. 2. Flykten valde oss : en minnesplats för flykten över Medelhavet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Viktor Nilsson; [2017]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltning; minnesplats; flyktingkrisen; flykten över Medelhavet; politisk arkitektur;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker ett sätt att gestalta och representera en minnesplats som belyser människors pågående flykt över Medelhavet. Förslaget har i syfte att uppmärksamma och beröra den politiska situationen som leder till att människor riskerar sina liv i sjöodugliga båtar för att nå Europa. LÄS MER

 3. 3. Förintelsen i vitögat : Konstverket Yolocaust som retoriskt projekt i formandet av ett kollektivt minne

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Clara Monserrat Forssén; [2017]
  Nyckelord :Retorik; Förintelsen; Yolocaust; Minnen; Kollektivt minne; Hågkomst; Selfiekultur; Minnesplats; Parodi; Intertextualitet; Hypermediacy; Remediation; Heterotopi; Förintelsemonumentet; Minnesmonument;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker konstverket Yolocaust som retoriskt projekt i formandet av det kollektiva minnet som omger Förintelsen. Det provokativa konstverket aktualiserar kulturella förhållningssätt till Förintelsemonumentet i Berlin och minnesplatser i allmänhet, exempelvis vilka beteenden som är gångbara och hur man framställer sig själv. LÄS MER

 4. 4. Folds of remembrance : att gestalta en minnesplats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Diana Holmbom; Erik Wildheim; [2016]
  Nyckelord :idétävling; minnesplats; park; urban;

  Sammanfattning : Katastrofer är en del av vår vardag. Olika katastrofer sker dagligen runt om i världen. Vissa är pågående och utdragna över lång tid, andra är över på ett ögonblick. Gemensamt för alla katastrofer är att konsekvenserna och sorgen hos de drabbade eller anhöriga finns kvar långt efter det som inträffade. LÄS MER

 5. 5. Med kameran som penna : Where is my home? Essäfilm och subjekt i rörelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Emelie Carlsson Gras; [2016]
  Nyckelord :Essäfilm; Dagbok; Home movies; Hem för mellanrum; Nya filmare; Kameran som bikt; Essä mot mainstream; Essä som minnesplats; A record of death; Kameror överallt; Kameran som penna 
;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att diskutera vilka funktioner dagboksberättandet i essäfilm skulle kunna fylla samt på vilket sätt dessa filmer reflekterar sin samtid. I uppsatsen kommer jag diskutera och identifiera olika funktioner med hjälp av relevant och teoretisk litteratur samt genom enstaka filmexempel. LÄS MER