Sökning: "minoriteter media"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden minoriteter media.

 1. 1. The culturalization of Disease: A cultural analysis of the discourse on civic mindedness, health inequity, and ethnicity during the COVID-19 pandemic in Denmark

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Ida Scharla Løjmand; [2021]
  Nyckelord :ethnicity; minorities; culture; civic mindedness; health inequity; COVID-19; Denmark; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : I dette speciale analyserer jeg de overordnede medienarrativer omkring COVID-19-pandemien og ikke-vestlige etniske minoriteter i Danmark. Få måneder efter pandemiens udbrud i Danmark påviste Statens Serum Institut, at borgere med ikke-vestlig baggrund er overrepræsenteret blandt de COVID-19-smittede. LÄS MER

 2. 2. Finns det skillnad i den mediala framställningen av hedersrelaterat våld och våld i nära relationer? : En diskursanalys av svenska dagstidningars inverkan och rapportering av hedersrelaterat våld och våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ami Orrgren; [2021]
  Nyckelord :Honour-related violence; domestic violence; men s violenve against women; discourse analysis; post-colonial feministic theory; Swedish newspapers; Hedersrelaterat våld; våld i nära relationer; mäns våld mot kvinnor; diskursanalys; postkolonial feministisk teori; svenska dagstidningar;

  Sammanfattning : Genom användning av diskursanalys ämnar denna studie besvara följande frågor: ”Hur framställs skillnaderna och likheterna mellan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, och hur betraktas de som olika fenomen?” samt ”Hur kan synen av olika kulturer påverkas genom att definiera våldet på olika sätt?”. För att besvara dessa frågor har 29 tidningsartiklar om våld i nära relationer och 61 artiklar om hedersrelaterat våld som skrivits i svenska dagstidningar mellan åren 2002 och 2021 samlats in. LÄS MER

 3. 3. Släcka eld med bensin : En experimentell studie om effekten av gestaltningar av etnicitet i nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Tidhult; Amanda Segerson; [2020]
  Nyckelord :ethnicity; framing; xenophobia; news media; etnicitet; gestaltning; främlingsfientlighet; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Med grund i ett Sverige där främlingsfientligheten och stödet till Sverigedemokraterna, Sveriges enda högerextrema parti, har ökat de senaste åren var syftet med denna studie att undersöka effekten av gestaltning av etnicitet inom nyhetsjournalistiken. Inledningsvis fokuserar uppsatsen på att studera om publicering av en etnicitet påverkar vad människor har för känslor och attityder till ett brott. LÄS MER

 4. 4. Genusrepresentation i Battlefield V – En kritisk diskursanalys av digitala nyhetsartiklar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Maria Olson; [2020]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; Battlefield V; Genus; Nyhetsartiklar; Makt; ideologi; hegemoni;

  Sammanfattning : Rubrik: Genusrepresentation i Battlefield V – En kritisk diskursanalys av digitala nyhetsartiklarFörfattare: Maria Olson Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, 15 hp, Konst, kultur och kommunikation (K3), Fakulteten kultur och samhälle på Malmö universitet, Vårterminen 2020 Handledare: Per Möller Examinator: Tindra Thor Syftet med denna studie är att analysera debatten som inträffade kring den kvinnliga huvudpersonen i Battlefield V under utgivandet av spelets trailer 2018. Med hjälp av en kritisk diskursanalys fokusera på diskurser och genus samt de underliggande maktförhållanden som uttrycks i nyhetsartiklar men även vad detta innebär för den stora sociala praktiken. LÄS MER

 5. 5. ”Mä oon niinko… ruotsinsuomalainen” ”Jag är liksom... sverigefinsk” : Om sverigefinska barns identitetssarbete

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tuuli Uljas; [2019]
  Nyckelord :Sweden-Finnish children; identity; Finnishness; Sweden-Finnishness; national minorities; minority language; Sverigefinska barn; identitet; finskhet; sverigefinskhet; nationell minoritet; minoritetsspråk;

  Sammanfattning : This master thesis is a study on identity construction of a group of 9-14 year old children with Finnish origin in Sweden. In 2000 Sweden granted a special status of a national minority to five indigenous minorities, of which the Sweden-Finns are one, by ratifying European council’s framework convention for protection of national minorities. LÄS MER