Sökning: "minoritetsregering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet minoritetsregering.

 1. 1. Kohandel : En typisk lösning i svensk politik

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Oscar Kjell; [2016]
  Nyckelord :Financial crises; unemployment; minority government; political horse-trading; Socialdemokraterna; Bondeförbundet; Lewins game-theory; Finanskris; arbetslöshet; minoritetsregering; kohandel; Socialdemokraterna; Bondeförbundet; Lewins spelteori;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study the political horse-trading in 1933 have laid the foundation for political bloc solutions and have become a common occurrence in Swedish politics. Both the political horse-trading in 1933 and the bloc agreement in 1992 where solutions to help the nation out of severe economic crises, reduce unemployment and avoid extra election. LÄS MER

 2. 2. Decemberöverenskommelsen och den svenska parlamentarismen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tim Edvinsson; [2016]
  Nyckelord :Parlamentarism; Decemberöverenskommelsen; Minoritetsregeringar; Strategiskt tänkande; Svensk politik;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är undersöka Sveriges parlamentariska system som präglats av minoritetsstyre och att ta reda på och förklara vad det var som låg till grund till att Decemberöverenskommelsen kunde bildas under regeringskrisen efter valet hösten 2014. Metoden som har använts under arbetet är kvalitativ metod, med inriktning på processpårning. LÄS MER

 3. 3. TO BE (IN GOVERNMENT) OR NOT TO BE?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Christian Martin Eschen Friis; Malte Dannerfjord Henningsen; [2015]
  Nyckelord : Formal Minority government; Formel Minoritetsregering; Log-rolling; Studehandel; VK-regering; Danish People s Party; Dansk Folkeparti; Fast støttepart; External support party; Social Sciences;

  Sammanfattning : Dette studie tager sit udgangspunkt i Dansk Folkepartis snarlige mulighed for at stå med valget, om partiet vil indgå i regering eller vælge at stå udenfor, som støtteparti til en borgerlig regering. Casestudiet kortlægger Dansk Folkepartis policy indflydelse, som fast støtteparti til VK-regeringen gennem 00’erne. LÄS MER

 4. 4. Den svenska försvarsreformens drivkrafter 1994-2004

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Carl Bergqvist; [2014]
  Nyckelord :Försvarspolitik; Allison; Reform; Försvarsbeslut; Försvarsberedningen;

  Sammanfattning : I och med de tre försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004 genomgick det svenska försvaret en omfattandereform där stora delar av försvaret avvecklades, samtidigt som en radikal ominriktning skeddeav försvarets huvuduppgifter. 2014 när det nationella försvaret åter börjar bli en huvuduppgiftför Försvarsmakten ställer sig många frågande till varför så lite av försvaret är kvar idag. LÄS MER

 5. 5. Journalistikens Beskrivningsmakt : en komparativ studie om gestaltningen av riksdagspolitiker vid riksdagsval

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Sari Vettenranta; [2011]
  Nyckelord :Nyhetspress; journalistisk gestaltning; riksdagsval; agenda-setting; dagordningsteorin; skandaljournalistik;

  Sammanfattning : Aldrig tidigare har Moderaterna gått in i ett riksdagsval med regeringsmakten i sina händer och sedan kommit ur den med makten kvar i nävarna, dock som en minoritetsregering. Moderaternas historiska seger blev en tankeställare för mig. Varför nu? Och inte förr? Sverige har trots allt haft riksdagsval på löpande band sedan år 1911. LÄS MER