Sökning: "minoritetsstress"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet minoritetsstress.

 1. 1. Musik, en överlevnadsstrategi för svarta kroppar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aurelia Kisseih; [2023-05-24]
  Nyckelord :minoritetsstress; prestationsångest; förväntning; föreställning; mental träning;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag undersökt på vilka sätt mitt medvetande om min icke normativa kropp i ett vitt rum, påverkar min idévärld, kreativitet, och mitt konstnärliga uttryck och hur jag med hjälp av musikens terapeutiska och läkningsförmåga kan bearbeta dessa erfarenheter genom metoder som gråt och meditation innan och under min skapandeprocess, övningsprocess och på scen. För att undersöka detta har jag arbetat med att gråta inför en vit blick och mediterat med kristallskålar och intervjuat människor. LÄS MER

 2. 2. Musik, en överlevnadsstrategi för svarta kroppar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aurelia Kisseih; [2023-05-24]
  Nyckelord :minoritetsstress; prestationsångest; förväntning; föreställning; mental träning; kristallmeditation; soundterapi; musikterapi;

  Sammanfattning : I åttonde klass gjorde vi en studieresa på Lindhagaskolan till Polen. Jag kommer inte ihåg så mycket av koncentrationslägren, utan mer några incidenter varav en, när en gumma kom fram och gapade ivrigt “picture picture”. Hon ställde sina två barn bredvid mig och började knäppa kort. LÄS MER

 3. 3. Chefers erfarenheter av att arbeta med aktiva åtgärder för att främja hbtqi-personers arbetsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Katarina Hjörneby; Lisa Gustavsson; [2023]
  Nyckelord :Lgbtq; health; working conditions; minority stress; discrimination; Hbtqi; hälsa; arbetsvillkor; minoritetsstress; aktiva åtgärder; Social Sciences;

  Sammanfattning : Research shows that LGBTQI-people have more health issues compared to other groups, and that the place of work can act as a protective factor against mental illness. This study examines how managers describe their experience of working with active measures to promote the health of LBGTQI individuals in the workplace. LÄS MER

 4. 4. Transpersoners erfarenheter av bemötande inom hälso- och sjukvården : En litteraturstudie om möten inom hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Denise Sidegård; [2023]
  Nyckelord :Transgender; Transsexual; Experience; Perception; Health Care; Literature Review; Transperson; Transsexuell; Erfarenhet; Upplevelse; Hälso- och sjukvård; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transpersoner är globalt sett utsatta i samhället och inom hälso- och sjukvården. De utsätts för diskriminering på grund av samhällets könsnormer, vilket i sin tur kan leda till minoritetsstress. Transpersoner har utöver samma hälsobehov som övriga befolkningen också behov av könsbejakande hormonbehandling och kirurgi. LÄS MER

 5. 5. Överväger riskerna nyttan med hormonbehandling? : En kvalitativ studie om vårdpersonalens syn på nya riktlinjer för hormonbehandling till unga med könsdysfori

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Estelle Holmberg; Jenny Lyström; [2023]
  Nyckelord :Gender dysphoria; hormone therapy; interview; medicalization; minority stress; Könsdysfori; hormonbehandling; intervju; medikalisering; minoritetsstress;

  Sammanfattning : Under 2022 utkom nya rekommendationer från Socialstyrelsen gällande hormonbehandling för unga med könsdysfori, och de nya rekommendationerna innebar stramare regler för vilka som erbjuds hormonbehandling. Denna kvalitativa intervjustudie ämnar undersöka hur könsidentitetsmottagningar arbetar med Socialstyrelsens nya rekommendationer samt hur mottagningarnas vårdpersonal ställer sig till rekommendationerna. LÄS MER