Sökning: "minska postoperativt illamående"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden minska postoperativt illamående.

 1. 1. Effekten av kolhydratrik dryck på postoperativa välbefinnandet hos patienter som genomgår kirurgi med anestesi, en litteraturöversikt

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Edvin Torkelsson; [2021]
  Nyckelord :Kolhydrater; Postoperativ vård; Välbefinnande; Postoperativt illamående och kräkningar;

  Sammanfattning : Background: Mouth dryness, hunger, thirst, pain, nausea and vomiting are common postoperative unpleasant experience that are connected to decrees patient’s wellbeing and increases risk for postoperative complications. Patients need to fast preoperative to minimize the risk for respiratory aspiration during anaesthesia. LÄS MER

 2. 2. Icke-farmakologiska åtgärder mot postoperativt illamående och kräkningar hos patienter som genomgått laparoskopisk kirurgi : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Maria Kling; Natalie Nyberg; [2020]
  Nyckelord :postoperativt illamående och kräkning; icke-farmakologiska åtgärder; sjuksköterska; laparoskopi; postoperative nausea and vomiting; non-pharmacological interventions; nurse; laparoscopic;

  Sammanfattning : Bakgrund: PONV står för postoperative nausea and vomiting och är ett vanligt problem som drabbar cirka 25–30% av patienterna som genomgår ett kirurgiskt ingrepp under generell anestesi. Vid PONV är det vanligt med både illamående och kräkningar, vilket leder till obehag hos patienten som lider av dessa symtom. LÄS MER

 3. 3. Postoperativt ileus : En kartläggning av interventioner inom svensk kirurgisk vård

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad; Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Josefin Apelqvist; Jennifer Dahlin; [2019]
  Nyckelord :evidence-based nursing; postoperative care; ileus; general surgery; evidensbaserad omvårdnad; postoperativ vård; ileus; allmänkirurgi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter kirurgiska ingrepp förekommer postoperativt ileus (POI) som ett normalfysiologiskt tillstånd. POI definieras som ett avvikande mönster av gastrointestinal motilitet med karakteristiska symtom som illamående och kräkningar, uppspänd buk, samt utebliven gasavgång eller avföring. LÄS MER

 4. 4. Effekten av preoperativ kolhydratrik dryck på postoperativt välbefinnande : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jessie Kastenman; Emelie Strand; [2019]
  Nyckelord :carbohydrate; well-being; preoperative care; kolhydrat; välbefinnande; preoperativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Illamående, kräkningar, smärta, muntorrhet, törst och hunger är vanliga postoperativa komplikationer som patienter upplever obehagliga och påfrestande vilket leder till lidande och försämrat välbefinnande. Preoperativ fasta är rutin i många verksamheter trots att forskning visar att det inte är nödvändigt. LÄS MER

 5. 5. Akupressur och elektrisk stimulering som förebyggande åtgärder av postoperativt illamående och kräkning (PONV) : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Nina Amir-Barghi; [2017]
  Nyckelord :Postoperativt illamående och kräkning; Akupressur; Elektrisk stimulering; Perioperativ vård; Perioperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Postoperativt illamående och kräkning (PONV) utlöses av faktorer förknippade med anestesin och det kirurgiska ingreppet. Utöver detta finns vissa patientspecifika och postoperativa faktorer som ökar risken för den enskilde att drabbas av PONV. LÄS MER