Sökning: "minskad fimpnedskräpning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden minskad fimpnedskräpning.

  1. 1. System för minskad fimpnedskräpning

    Master-uppsats, KTH/Mekanik

    Författare :David Berg; [2012]
    Nyckelord :system for reduced butt littering; butt littering; litter; cigarett butt as a lottery ticket; exjobb; fimpnedskräpning; examensarbete KTH; David Berg; litterlott; skräplotteri; minskad fimpnedskräpning; fimp; cigarettfilter; nedskräpning; återvinning; fimp som lott; rapport kth; cigarettfimpar; askkoppar; mobila askkoppar; litterpress; litterbox; innovation; kth innovation; minska skräpet; ändra rökares attityd; rökning utomhus; angripa fimpproblemet; fimpens miljöpåverkan; fimpar hamnar på gatan; pant på fimpar; incitament; system för minskad fimpnedskräpning;

    Sammanfattning : Fimpnedskräpning är ett problem ur flera aspekter. Fimparnas filter har en lång nedbrytnings­tid och innehåller tungmetallen kadmium, den lagras i allt organiskt. Med den största andelen av den totala mängden skräp har samhället varken råd att låta fimparna ligga kvar i naturen eller att plocka upp alla från densamma. LÄS MER