Sökning: "minutenlån"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet minutenlån.

 1. 1. Förvärvslåneförbudet : En analys av förvärvslåneförbudet i 21 kap. 5 § ABL, särskilt om förbudets tillämplighet vid efterfinansiering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexander Nilsson; [2021]
  Nyckelord :The prohibition on financial assistance; financial assistance; Förvärvslåneförbudet; efterfinansiering; minutenlån;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förvärvsfinansiering i samband med 21:5 - Efter förvärvstidpunkten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :David Fremle; [2020]
  Nyckelord :Förvärvslåneförbud; efterföljande finansiering; minutenlån; acquisition; prohibition; loan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the Swedish limited company act chapter 21 section 5 (Aktiebolagslag 2005:551) there is a prohibition that limits the ability to issue loans, give anything in advance or provide collateral with the purpose that the receiver is going to acquire shares in that same company. The main questions of this essay are to bring clarity to the following things. LÄS MER

 3. 3. Låneförbudens ändamålsenlighet : En bolagsrättslig analys av 17 kap. och 21 kap. ABL, med fokus på borgenärsskyddet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Klara Carinder; Veronica Lagestig Rasmussen; [2015]
  Nyckelord :Bolagsrätt; kapitalskydd; låneförbud; förvärvslåneförbud; förtäckt värdeöverföring;

  Sammanfattning : Sammanfattning I denna uppsats görs en undersökning av reglerna i 17 kap. och 21 kap. ABL. Undersökningen resulterar i en bedömning ifall reglerna är ändamålsenliga för ett av dess syften; att skydda ett bolags borgenärer. LÄS MER

 4. 4. Förvärvsfinansiering - särskilt om så kallade minutenlån och minutensäkerheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kajsa Åkesson; [2012]
  Nyckelord :accociationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I media har vid flera tillfällen fall av oegentligheter vid företagsförvärv uppmärksammats. Det kanske mest uppseendeväckande fallet är den så kallade Trustorhärvan. Det som hände i Trustor var att köparen lyckades förvärva bolaget utan att ha en egen förmåga att finansiera köpet. LÄS MER

 5. 5. Säkerheters giltighet vid företagsförvärv - Något om det civilrättsliga förvärvslåneförbudets tillämpningsproblem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Eriksson; [2012]
  Nyckelord :associationsrätt; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det primära syftet med uppsatsen är att utreda om det aktiebolagsrättsliga förvärvslåneförbudet är tillämpligt på säkerheter som är ställda efter förvärvstidpunkten. Att sådana säkerheter i vissa fall kan träffas av förvärvslåneförbudet verkar man i stort sett vara överens om i doktrinen, åtminstone vad gäller s.k. LÄS MER