Sökning: "minutes"

Visar resultat 1 - 5 av 1337 uppsatser innehållade ordet minutes.

 1. 1. Sover vi Bättre med Mobiltelefonen Utanför Sovrummet? Influerar ens grad av Nomofobi Resultatet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Erik Sund; [2021]
  Nyckelord :mobiltelefon; smartphone; sömnkvalitet; sömndagbok; nomofobi;

  Sammanfattning : Den givna studien undersökte experimentellt om att sova med sin mobiltelefon utanför sovrummet påverkar sömnkvaliteten, jämfört med mobiltelefonen bredvid sängen. Sömnkvalitet mättes genom total sömntid per natt samt en variabel för självskattad sömnkvalitet. LÄS MER

 2. 2. Market Reactions to Stock Recommendations in Business Media: An Event Study on Publications by Börsplus

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Lucas Häggström; [2021]
  Nyckelord :Efficient Market Hypothesis; Price Pressure Hypothesis; Information Hypothesis; Business Media; Stock Recommendations;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to further the understanding of how business media affects stock markets. That was achieved by studying market reactions to the publication of stock recommendations by Börsplus on the Swedish stock market during the minutes and days following the publication of the recommendations. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan fysisk aktivitet och hälsorelaterad livskvalitet hos personer med endometrios

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Mathilda Ramberg; Paulina Arnesson; [2021]
  Nyckelord :Physical activity; Health related quality of life; Endometriosis; EHP-30; National board of Health and Welfare s physical activity questions.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios definieras som närvaro av livmoderslemhinnans vävnad utanför livmodern och är en inflammatorisk, östrogen-relaterad sjukdom som drabbar personer i fertil ålder. En individens fysiska och mentala hälsa påverkas negativt till följd av endometrios-relaterad smärta. LÄS MER

 4. 4. Svällande brandstopp i fasadsystem - En experimentell studie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Johan Bengtsson; Alex Åkesson; [2021]
  Nyckelord :Fasad; luftspalt; brandstopp; fuktmättnad; rainscreen cladding; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since many new techniques and new materials have been introduced in the construction of facades there is a need to better understand the behavior when exposed to a fire. Recent facade fires involving rainshield claddings have displayed major consequences regarding the personal safety of the occupants and towards an economic loss. LÄS MER

 5. 5. Hur skiljer sig nyhetsvärderingen mellan sportnyheterna på SVT och TV4? - En kvantitativ innehållsanalys på Sveriges två ledande sportnyhetssändningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sebastian Nilsson; August Bergstrand; [2020-09-18]
  Nyckelord :Sport; news evaluation; gender; public service; commercialization; SVT; TV4.;

  Sammanfattning : Aim of thesis:​ The aim of this study is to contribute to a better understanding of the differences between Swedish public service and commercial news media, within sports. The two units used in the analysis are the leading Swedish sport news programs Sportnytt (public service) and TV4-Sporten (commercial). LÄS MER