Sökning: "mirrors"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade ordet mirrors.

 1. 1. ”Spegeln är publiken” En kvalitativ intervjustudie av fenomenet speglar i dansundervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Elsa Aurell; [2021-07-06]
  Nyckelord :Dansundervisning; speglar; kroppsuppfattning; gymnasieskola; fenomenologi. Key words: Dance education; mirrors; body image; upper secondary school; phenomenology.;

  Sammanfattning : Mirrors are common in dance education. Previous research indicates that mirrors affect dance students body image in various ways. The aim of this study was to describe and analyze dance students experiences of mirrors in upper secondary school education. LÄS MER

 2. 2. (The Missing) Mirrors and Windowsin the English Classroom : Representation and Diversity in Novels Used in Upper Secondary School

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Åsa Lindskog; [2021]
  Nyckelord :English Teaching; Novels; Literature teaching; Upper Secondary School; Teachers; Representation; Diversity; Intersectional Gender Pedagogy; Rudine Sims Bishop; Nina Lykke.;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate representation and diversity in novels used in the English teaching inupper secondary school, and whether teachers take representation into account when choosing whatnovels to work with. A web survey was used to ask 71 teachers of English open questions regardingwhat novels they use in their teaching and why. LÄS MER

 3. 3. Anpassning av digital teknik för äldre människor : En kvalitativ studie med smartspeglar som inriktning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Ida Andersson; Anna Strömbäck; [2021]
  Nyckelord :Smart mirrors; elderly; usability; user-friendlyness; TAM 2; Smartspegel; äldre; användbarhet; användarvänlighet; TAM 2;

  Sammanfattning : Många människor som tillhör äldre generationer har svårt att hänga med i dagens digitaliserade samhälle. Detta kan bero på rädsla, ångest, lågt självförtroende, brist på motivation och intresse. Det kan också bero på att äldre människor inte ser någon nytta med att implementera tekniken i sitt liv. LÄS MER

 4. 4. Active stabilisation of a micro-sized fibre cavity using tilt locking to enable quantum operations on single ions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Jannek Hansen; [2021]
  Nyckelord :Quantum computation; optical cavity; microcavity; locking; tilt locking; cavity stabilization; Gaussian-Hermitian modes; quantum computer; higher-order transverse modes; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this thesis, the tilt locking scheme is applied to create an error signal that monitors length changes in a fibre-based microcavity. To find a robust and precise locking technique is an essential step towards quantum operations on single rare-earth ions doped in microcrystals. Quantum computing and information is a frontier of modern physics. LÄS MER

 5. 5. Constructing Numerical Methods For Solving The Guiding Equation In Bohmian Mechanics

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Materialteori

  Författare :Nilsson Robert; [2021]
  Nyckelord :Bohmian mechanics; De Broglie Bohm Theory; Numerical Methods;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to simulate a part of a proposed experiment by Lev Vaidman by using Bohmian mechanics. To do this a numerical method for solving the Schrödinger equation and theguiding equation was created, with several ways of making the simulation more efficient. LÄS MER