Sökning: "mischa kan"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden mischa kan.

 1. 1. Webbapplikation för utsättning och registrering av fågelholkar med hjälp av multikriterieanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Jesper Björklund; Mischa Svensson; [2016]
  Nyckelord :Crowdsourcing; webb-GIS; WPS; MKA; fågelholkar; FOSS;

  Sammanfattning : På grund av kalhuggning har förutsättningen förändrats förhålboende fåglar. Bohålsbristen går att åtgärda med placering av nya fågelholkar. Genom att använda GIS går det att strategiskt välja de bästa områdena att sätta ut nya fågelholkar. LÄS MER

 2. 2. Natursyn i förändring?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mischa Hayman; Carl-Johan Palmqvist; Tommy Berntsson; [2009]
  Nyckelord :Natursyn; samhällskunskap; läromedelsanalys; dimen;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur natursynen i samhällskunskapsböcker för gymnasiet förändratsunder en given tidsperiod. Denna period har på det samhälleliga planet inneburit ett omprövande av människansförhållningssätt till naturen. LÄS MER